Παρουσίαση βιβλίου στον Πρόεδρο Τατάρ

Διοίκηση Ιδρύματος Κύπρου, Γενικός Διευθυντής Καθ. Δρ. Με την υποστήριξη του İbrahim Benter και του Διοικητικού Συμβουλίου, ο καθηγητής Δρ. Η αγγλική μελέτη του Şer’iyye Registry No.1, με τίτλο “Κυπριακό Μητρώο Νο.1 (AH 988-1003 / AD 1580-1595)” που εκδόθηκε από τους Soyalp Tamçelik και Mustafa Kemal Kasapoğlu, παρουσιάστηκε στον Πρόεδρο Ersin Tatar από τον Mustafa Kemal Παρουσιάστηκε το Kasapoğlu.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε η Προεδρία, το βιβλίο περιέχει τις διάφορες δικαστικές διαδικασίες των δικαστηρίων στην Κύπρο τον 16ο αιώνα και τα έγγραφα που τηρούν οι δικαστές, τα οποία βρίσκονται στα αρχεία της Κυπριακής Διοίκησης Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος Τατάρ δήλωσε ότι αυτή η πολύτιμη μελέτη, η οποία περιέχει τα αρχεία, που είναι μια από τις σημαντικές πηγές για την ιστορία του τουρκοκυπριακού λαού και του νησιού, περιέχει αρχεία που μπορούν να ρίξουν φως στο μέλλον του τουρκοκυπριακού λαού, και τα συγχαίρει που συνέβαλε στην προετοιμασία του βιβλίου.

.Source