Παρουσιάστηκε η πύλη εμβολιασμού κατά του COVID-19 (ενημερώθηκε)

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος και η Όλγα Καλακούτα, Αναπληρωτής Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας παρουσίασαν τη νέα πύλη του GESY για τους εμβολιασμούς κατά του COVID-19 που θα τεθούν σε λειτουργία από αύριο.

Η Όλγα Καλακούτα είπε ότι τις τελευταίες 10 ημέρες χρησιμοποίησαν κινητές μονάδες και ξεκίνησαν τον εμβολιασμό ατόμων που είχαν προτεραιότητα, δηλαδή ηλικιωμένους και προσωπικό που εργάζεται σε νοσοκομεία.

Τώρα το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει με τη δεύτερη φάση που περιλαμβάνει τον εμβολιασμό ατόμων άνω των 80 ετών. Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν στα 38 πρωτοβάθμια κέντρα υγείας που θα λειτουργούν από τις 06:00 έως τις 19:00.

Για άτομα άνω των 16 ετών, θα δοθεί προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες ομάδες.

Από τις 5 Ιανουαρίου τα άτομα μπορούν να κλείσουν ραντεβού στο διαδίκτυο Προς το παρόν μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, το λογισμικό περιλαμβάνει τρεις πύλες: την πύλη των Δικαιούχων Εμβολιασμών, που έχει να κάνει με τους πολίτες και μέσω της οποίας θα γίνουν τα ραντεβού, η Πύλη των Κέντρων Εμβολιασμού και η Πύλη των Δεδομένων που θα λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο (Υπουργείο Υγείας).

Μέσω του λογισμικού, το Υπουργείο Υγείας θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τόσο την πρόοδο του προγράμματος όσο και τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα εμβολίων.

Όσον αφορά τα ραντεβού, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το Κέντρο Εμβολιασμών που θέλουν, ενώ θα μπορούν επίσης να εκδίδουν ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Source