Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ένας από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας

Το μέσο κόστος μιας επίσκεψης στην Ελλάδα το 2017-2019 αυξήθηκε κατά 5%, αντανακλώντας τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. , Δυτική Ελλάδα (12%), Δυτική Μακεδονία (22%) և Η Αττική (8%) σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό αύξησης.

Οι περιοχές της Κρήτης (0,4%), τα Ιόνια Νησιά (5%), το Βόρειο Αιγαίο (0,5%) και η Θεσσαλία (5%) παρουσίασαν επίσης αναπτυξιακές τάσεις, ενώ οι περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας (-12%) κατέγραψαν αρνητικό σημάδι, Ήπειρος (- 17%) և Ανατολική Μακεδονία և Θράκη (-45%), σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση Διαρθρωτικής Προσαρμογής για την Ανταγωνιστικότητα του Τουρισμού (INSETE).

Νικητές:

 • Περιφέρεια Αττικής

Οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί και οι Κύπριοι είναι οι κύριοι προμηθευτές τουρισμού στην περιοχή της Αττικής, αντιπροσωπεύοντας το 16% του αριθμού των επισκέψεων στην Ελλάδα το 2019, αύξηση 15% σε σύγκριση με το 2017.

Όσον αφορά την κατανομή ποσοστού το 2019, το υψηλότερο μερίδιο έχει επισκέπτες από τις ΗΠΑ – 14%, ακολουθούμενο από το Ηνωμένο Βασίλειο – 9% και την Κύπρο – 8%. Οι ταξιδιώτες από τη Γερμανία ολοκληρώνουν τους πρώτους πέντε με 7% και τη Γαλλία με 5%.

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Κατά την περίοδο 2017-2019, το μέσο κόστος μιας επίσκεψης στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αυξήθηκε κατά 22%. Αύξηση λόγω του υψηλού μέσου κόστους ανά επίσκεψη στις ρουμανικές αγορές (+ 163%, από 140 ευρώ το 2017 σε 368 ευρώ το 2019) և στην Αλβανία (+ 21%).

Ο ηγέτης, ωστόσο, είναι Γερμανοί ταξιδιώτες, οι οποίοι το 2019 ξόδεψαν 450 ευρώ ανά επίσκεψη.

 • Δυτική Ελλάδα

Οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι αποτελούν το μείγμα των τουριστών που ξοδεύουν τα περισσότερα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, και η γερμανική αγορά σημείωσε μέση αύξηση στο επίπεδο των δαπανών των επισκέψεων κατά 12% το 2017-2019.

Σε γενικές γραμμές, το μέσο κόστος μιας επίσκεψης στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας το 2017-2019. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξήθηκε κατά 12% (από 282 ευρώ το 2017 σε 315 ευρώ το 2019), με τις γερμανικές αγορές (324 ευρώ το 2017, 365 ευρώ το 2018 և €) 518 το 2019 ) և Ηνωμένο Βασίλειο (403 € το 2017, 318 € το 2018 37 375 € το 2019) για την καταγραφή υψηλότερου μέσου κόστους ανά επίσκεψη ανά τρεις επισκέψεις.

 • Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το μέσο κόστος μιας επίσκεψης αυξήθηκε στην περιοχή της Θεσσαλίας, αυξημένο κατά 5% το 2017-2019 (από 418 ευρώ το 2017 σε 440 ευρώ το 2019).

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ρουμανία κάνουν τη διαφορά σε αυτήν την περιοχή, αλλά οι Ρουμάνοι δείχνουν μια ιδιαίτερη δυναμική, καθώς πέρασαν σχεδόν δύο φορές περισσότερο στις διακοπές τους τα τρία χρόνια 2017-2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και το μέσο κόστος μιας επίσκεψης το 2017 ήταν 281 ευρώ, το 2019 ήταν 564 ευρώ.

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, που είναι ένας από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, έχει την τιμή της. Το μέσο κόστος μιας επίσκεψης στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου το 2017-2019. Κατά τη διάρκεια της περιόδου σημείωσε αύξηση + 20% (από 626 ευρώ το 2017 σε 751 ευρώ το 2019), σημειώθηκε θετική ποσοστιαία μεταβολή σε όλες τις αγορές.

Γερμανία (845 ευρώ), ΗΠΑ (800 ευρώ) և Η Γαλλία (779 ευρώ) είναι στις τρεις πρώτες, οι τουρίστες περνούν περισσότερο, ακολουθούμενες από τους Βρετανούς (774 ευρώ) և Ρωσία (769 ευρώ). πέντε

Πρέπει να σημειωθεί ότι το μέσο κόστος μιας επίσκεψης στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου για το 2017, 2018 և 2019 υπερέβη ολόκληρη τη χώρα κατά 37%, 48% և 56%, αντίστοιχα.

 • Πελοπόννησος

Το 2% των εσόδων που καταγράφηκε στην Ελλάδα το 2019 ανήκει στην Πελοπόννησο, η οποία αυξήθηκε κατά 36% τα τρία έτη 2017-2019 (από 307 εκατομμύρια ευρώ το 2017 σε 417 εκατομμύρια ευρώ το 2019).

Όλες οι αγορές σημείωσαν θετική ποσοστιαία μεταβολή. Συγκεκριμένα.

 • Γερμανία (+ 24%, από 49 εκατομμύρια ευρώ το 2017 σε 61 εκατομμύρια ευρώ το 2019),
 • Γαλλία (+ 52%, από 35 εκατομμύρια ευρώ το 2017 σε 54 εκατομμύρια ευρώ το 2019),
 • ΗΠΑ (+ 42%, από 29 εκατομμύρια ευρώ το 2017 σε 41 εκατομμύρια ευρώ το 2019),
 • Ηνωμένο Βασίλειο (+ 46%, από 22 εκατομμύρια ευρώ το 2017 σε 31 εκατομμύρια ευρώ το 2019).

Όσον αφορά την κατανομή ποσοστού το 2019, το υψηλότερο μερίδιο επισκέπτεται επισκέπτες από τη Γερμανία – 15%, ακολουθούμενος από ταξιδιώτες από τη Γαλλία – 13%, τις Ηνωμένες Πολιτείες – 10% και το Ηνωμένο Βασίλειο – 8%.

 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Το 2017-2019, η περιοχή του Βορείου Αιγαίου σημείωσε οριακή αύξηση 0,5% στο μέσο κόστος μιας επίσκεψης και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι βρετανικές δαπάνες είναι στο ίδιο επίπεδο.

Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία (-9%), οι ΗΠΑ (-67%) και η Τουρκία (-19%) σημείωσαν πτώση. Ο τελευταίος παίζει καταλυτικό ρόλο στον καθορισμό του μέσου κόστους μιας επίσκεψης στην περιοχή, καθώς είναι το μεγαλύτερο στην περιοχή. το μέγεθος της αγοράς του.

 • Περιοχή Ιονίων Νήσων

Σε μια από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της χώρας, τα Ιόνια Νησιά, το μέσο κόστος ανά επίσκεψη αυξήθηκε κατά + 5% το 2017-2019 (από 598 ευρώ το 2017 σε 627 ευρώ το 2019).

Οι Αυστριακοί, οι Ρώσοι και οι Βρετανοί ξόδεψαν περισσότερο το 2019 στα Ιόνια Νησιά, οι Πολωνοί εμφανίστηκαν ως μια ιδιαίτερα δυναμική αγορά, σχεδόν διπλασιάζοντας το ποσό που δαπανήθηκε το 2019. Συνήθως, η Poles ξόδεψε 357 ευρώ ανά επίσκεψη το 2017, ενώ το 2019 ορίστηκε στα 527 ευρώ.

 • Κρήτη

Το μέσο κόστος ανά επίσκεψη στην περιοχή της Κρήτης αυξήθηκε ελαφρά κατά 0,4% κατά τη διάρκεια των τριών ετών 2017-2019.

Αυτή η ανάπτυξη εξαρτάται από την ανάπτυξη των ελβετικών αγορών (+ 3%, από 855 ευρώ το 2017 σε 878 ευρώ το 2019) (+ 3%, το 2017 – 878 ευρώ) το 2019. Το 2019) և Ιταλία (+ 10%, από 535 ευρώ το 2017 σε 588 ευρώ το 2019). Τα έξοδα των Γερμανών, των Βρετανών και των Γάλλων μειώθηκαν ελαφρώς.

 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση στο μέσο κόστος ανά επίσκεψη σημειώθηκε στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη ήταν 30% (από 255 ευρώ το 2017 σε 333 ευρώ το 2019).

Η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Κύπρος και η Ρουμανία είναι οι κύριες αγορές τροφίμων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικά.

 • Ρωσία (+ 10%, από 719 ευρώ το 2017 σε 789 ευρώ το 2019),
 • Ηνωμένο Βασίλειο (+ 14%, από 576 ευρώ το 2017 σε 656 ευρώ το 2019),
 • Γερμανία (+ 3%, από 563 ευρώ το 2017 σε 579 ευρώ το 2019),
 • Κύπρος (+ 23%, από 451 ευρώ το 2017 σε 557 ευρώ το 2019),
 • Ρουμανία (+ 46%, από 259 ευρώ το 2017 σε 377 ευρώ το 2019).

Οι χαμένοι:

 • Κεντρική Ελλάδα

Από την άλλη πλευρά, η περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας σημείωσε μείωση στο μέσο κόστος μιας επίσκεψης -12% (από 301 ευρώ το 2017 σε 265 ευρώ το 2019).

Η βρετανική αγορά αυξήθηκε κατά 15% από 266 ευρώ το 2017 σε 306 ευρώ το 2019, ενώ η γερμανική αγορά (-11%, από 335 ευρώ το 2017 σε 298 ευρώ το 2019), στη Γαλλία (- 60%, από 481 ευρώ το 2017 σε 193 ευρώ το 2019) և Στις Ηνωμένες Πολιτείες (-46%, από 328 ευρώ το 2017 σε 176 ευρώ το 2019) σημειώθηκε μείωση.

 • Περιοχή Ηπείρου

Μεταξύ των χαμένων είναι η περιοχή της Ηπείρου, η οποία το 2017-2019 σημείωσε μείωση 17% στο μέσο κόστος ανά επίσκεψη και η γερμανική αγορά αναδείχθηκε ως η πιο κερδοφόρα αγορά της.

Ωστόσο, η Γερμανία (565 ευρώ το 2017, 637 ευρώ το 2018 և 615 ευρώ το 2019), το Ηνωμένο Βασίλειο (541 ευρώ το 2017, 348 ευρώ το 2018 և 497 ευρώ το 2019) և Ιταλία (332 Ευρώ) (300 € το 2017 (318 € το 2018 31 318 € το 2019) κατέγραψε το υψηλότερο μέσο κόστος ανά επίσκεψη και στα τρία χρόνια σε σύγκριση με τον περιφερειακό μέσο όρο.

 • Aregelyan περιοχή της Μακεδονίας – Θράκη

Η εικόνα είναι η ίδια – στην περιοχή της Αρχελικής Μακεδονίας, Θράκης, η οποία μειώθηκε κατά 45% το 2017-2019 (από 209 ευρώ το 2017 σε 115 ευρώ το 2019), ο τουρισμός εξαρτάται περισσότερο από τις οδικές αφίξεις Είναι προφανές ότι οι Γερμανοί, οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι ξόδεψαν περισσότερο τους τουρίστες, οι οποίοι, ωστόσο, μείωσαν σημαντικά τα έξοδά τους σε σύγκριση με το 2017.

Πηγή: touristtoday.gr:

Source