Πλήρης εξουσία από το UBP στον Ersan Saner να «ορίσει ημερομηνία πρόωρης εκλογής»

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της UBP έδωσε πλήρη εξουσία στον Πρωθυπουργό Ersan Saner να καθορίσει την ημερομηνία των πρόωρων εκλογών.

Ο πρωθυπουργός Ersan Saner έκανε δήλωση σχετικά με την πρόταση “πρόωρες εκλογές” που έγινε μετά την απόρριψη της Προεδρίας του Επίσημου Canaltay και της συνάντησης του UBP FMC για την αξιολόγηση των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων.

Στη δήλωση, σημειώθηκε ότι η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή του UBP εξουσιοδοτήθηκε να διαβουλεύεται με κυβερνητικούς εταίρους και κόμματα της αντιπολίτευσης και να καθορίσει την ημερομηνία πρόωρης εκλογής λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία της επιδημίας.

Η δήλωση σχετικά με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του UBP σήμερα είναι η εξής:

«Στη συνάντηση υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Ersan Saner, του προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, η Συνέλευση της Δημοκρατίας αξιολόγησε τα γεγονότα στη διαδικασία των προεδρικών εκλογών, της κυβέρνησης και του κράτους στη χώρα.

Ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεων, δόθηκε υποστήριξη στον Πρόεδρο Ersan Saner στην πολιτική που ακολούθησε, και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να διαβουλεύεται με κυβερνητικούς εταίρους και κόμματα της αντιπολίτευσης και να καθορίσει την πρόωρη ημερομηνία εκλογής λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία της επιδημίας.

Στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, τονίστηκε επίσης ότι η διαδικασία της επιδημίας συνεχίζεται και ότι η κυβέρνηση θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της νόσου και του εμβολιασμού και για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων των ανθρώπων.

Source