«Πληρώθηκε χωρίς να εργαστεί για 15 χρόνια»

Υποστηρίχθηκε ότι ένα μέλος του νοσοκομείου στην Ιταλία συνέχισε να λαμβάνει μισθό, παρόλο που δεν είχε εργαστεί για 15 χρόνια.