“Ποτέ δεν αποσυνδέομαι χωρίς να βλέπω δεδομένα”

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Erhan Arıklı είπε, “Γιατί κλείνουμε μέρη με μηδενικά περιστατικά, πρέπει να μου το πουν με επιστημονικά δεδομένα, διαφορετικά δεν θα υπογράψω ποτέ απόφαση για κλείσιμο χωρίς να βλέπω δεδομένα”.