Πράσινη ΕΕΔ στα συμπεράσματα σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Το Συμβούλιο των κρατών μελών της ΕΕ (αποτελούμενο από Υπουργούς Εξωτερικών – ΕΕ) ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 2021

Τα συμπεράσματα επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΕΕ να σέβεται, να προστατεύει, να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και να παραμένει ενωμένη στην υποστήριξη του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ ως ακρογωνιαίου λίθου των εξωτερικών του δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επιδημίας COVID-19, η ΕΕ θα διασφαλίσει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα θα παραμείνουν στο επίκεντρο της απάντησής της στην παγκόσμια επιδημία.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο և έκθεση για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων և παραβιάσεις όπου κι αν συμβούν, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η ΕΕ θα υποστηρίξει πλήρως το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την εντολή της και καλεί όλα τα κράτη να σεβαστούν την ανεξαρτησία της, να συνεργαστούν για την αποτελεσματική εκτέλεση της εντολής της και να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και άλλων σχετικών φόρουμ.

Στα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ εγκρίνονται σε ετήσια βάση.

Πηγή: KYPE

Source