Πράσινο φως από το Υπουργείο Οικονομικών για δημόσιες θέσεις, … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών έδωσε το πράσινο φως για την κατάργηση μεγάλου αριθμού θέσεων στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον στρατό, και συμφώνησε να καλύψει τις θέσεις ειδικών αστυνομικών που πρότεινε το Συμβούλιο Υπουργών με βάση το ΚΥΠΕ- έγκυρες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Οικονομικών συμφώνησε να διαλύσει το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο στις 31 Μαρτίου ενέκρινε εξαίρεση από το νόμο που απαγορεύει την πλήρωση κενών θέσεων στο δημόσιο τομέα για πρώτη φορά 554 θέσεις δημόσιας υπηρεσίας, 324 θέσεις δημοσίου δικαίου, 24 θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση ինքն 17 εργαζόμενοι. Εγκρίθηκε επίσης η διάλυση 12 ωρών αμειβόμενου προσωπικού.

Η σχετική επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών στάλθηκε στο κοινοβούλιο στις 2 Απριλίου και ελήφθη από τη διεύθυνση του κοινοβουλίου στις 5 Απριλίου.

Στις 6 Απριλίου, το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε την παραίτηση από 103 πρώτους διορισμούς στον κυπριακό στρατό και 104 κενές θέσεις για ειδικούς αστυνομικούς.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου απεστάλη στο κοινοβούλιο την ίδια ημέρα από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών և Η Επιτροπή Οικονομικών συμφώνησε να τις απομακρύνει από το πάγωμα.

Οι 554 θέσεις που ενέκρινε το Υπουργείο στις 31 Μαρτίου αφορούν 8 θέσεις στη Νομική Υπηρεσία, 19 στο Υπουργείο Εργασίας, 40 στο Υπουργείο Εσωτερικών, 98 στο Υπουργείο Οικονομικών, 383 στο Υπουργείο Παιδείας και 6 στις το Υπουργείο Μεταφορών.

Οι 324 θέσεις που ενέκρινε το Υπουργείο την ίδια ημέρα αναφέρονται σε 172 θέσεις στον φορέα ηλεκτρικής ενέργειας, 20 θέσεις στον οργανισμό τηλεπικοινωνιών, 12 θέσεις στον οργανισμό ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, 2 θέσεις στο γραφείο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικός επίτροπος. , 2 θέσεις στο τεχνικό γραφείο, 1 θέση στο συμβούλιο προϋπολογισμού, 4 θέσεις στο κεντρικό όργανο ίσης κατανομής, 3 θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 36 θέσεις στον οργανισμό ασφάλισης υγείας, 7 θέσεις στον οργανισμό χρηματοδότησης στέγασης, 8 θέσεις στο συμβούλιο αποχέτευσης Λεμεσού-Amatus, 3 θέσεις στο συμβούλιο αποχέτευσης Agoemas, Νάπας, 2 θέσεις στο συμβούλιο αποχέτευσης της Κωνσταντινούπολης, 1 θέση στο συμβούλιο αποχέτευσης Λάρνακας.

Επιπλέον, 9 θέσεις είναι στο Συμβούλιο Ύδρευσης Λάρνακας, 3 θέσεις στο Συμβούλιο Ύδρευσης Λεμεσού, 13 θέσεις στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1 θέση στο Ινστιτούτο Ραδιοφώνου Κύπρου, 6 θέσεις στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, 5 θέσεις στο Εθνική Αρχή Συμμετοχής.

Από τις θέσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, 2 είναι για τον Άγιο Αθανάσιο, 1 για την Αγία Νάπα, 3 για την Αγλανκία, 1 για την Ατιένου, 2 για την Αμμόχωστο και 1 για τον δήμο. Λακατάμια, 7 – Δήμος Λάρνακας, 2 – Δήμος Παραλιμνίου, 1 – Δήμος Στρόβολου, 1 – Δήμος Σωτήρα, 1 – Κοινοτικό Συμβούλιο Λιτροδόντας, 1 – Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα-Χωρίου և Νίσου, 1 για το Κοινοτικό Συμβούλιο Παραμυθά.

Οι θέσεις των εργαζομένων στους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς κατανέμονται ως εξής: Άλλες 5 θέσεις κατέχονται από το Συμβούλιο Παροχής Νερού Λεμεσού, 3 από το Συμβούλιο Υδάτων Λάρνακας και 1 από το Συμβούλιο Αποχέτευσης Λευκωσίας.

Οι 12 ετήσιες θέσεις μισθού αναφέρονται σε 10 θέσεις στο Υπουργείο Γεωργίας, 1 θέση στο Υπουργείο Εργασίας և 1 θέση στο Υπουργείο Παιδείας (ειδική εκπαίδευση).

Από τις 103 κορυφαίες θέσεις στον στρατό, οι 65 είναι υπολοχαγοί, εκ των οποίων οι 52 είναι για το διορισμό αποφοίτων οπλίτη ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 13 για την προαγωγή αξιωματικών που δεν έχουν ανατεθεί. Άλλες 38 θέσεις κατέχονται από τον βαθμό λοχίας, αναφερόμενος στο διορισμό αποφοίτων οπλίτη ελληνικών στρατιωτικών γυμνασίων.

Την ίδια ημέρα, το Υπουργείο αποφάσισε να διαλύσει 104 ειδικές θέσεις φύλαξης στην Αστυνομία.

Η Οικονομική Επιτροπή συμφώνησε επίσης να διαλύσει εννέα κύριες θέσεις λογιστών, έξι από τις οποίες ήταν προαγωγές και τρεις ήταν για πρώτη φορά ραντεβού.

Επιπλέον, συμφώνησε να μειώσει τη θέση του Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού, που απαιτείται από το Υπουργείο Άμυνας և 2 Πρόγραμμα για την πρώτη θέση և 1 προαγωγή για Αναπληρωτή Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Με βάση τις πληροφορίες του KYPE, η Επιτροπή διέθεσε όλους τους πόρους στην ημερήσια διάταξη.

Πηγή: KYPE

Source