Προγραμματίστε ορισμένες εξελίξεις που θα γίνουν σε ορισμένες ακίνητες περιουσίες

Εκδόθηκε Ειδική Εντολή Ανάπτυξης για την έγκριση σχεδιασμού για ορισμένες εξελίξεις που θα γίνουν σε ορισμένα ακίνητα.

Υπουργός Τουρισμού και Περιβάλλοντος Φικρί Ατάογλου Το Ειδικό Τάγμα Ζώνης που εκδόθηκε από την Επίσημη Εφημερίδα, το Σχέδιο Ζώνης Πρωτεύουσας Λευκωσίας, το Σχέδιο Ανάπτυξης Girne Çatalköy, το Σχέδιο Ζώνης Beyarmudu, το 1ο Περιφερειακό Τάγμα της Κερύνειας, το Περιφερειακό Τάγμα της Κερύνειας 2ης Περιφέρειας, το Τμήμα Περιφέρειας Girne Bosphorus, το Τάτλι-Μπουγιούκκονκ και το Karpaz. έγκριση για ορισμένες εξελίξεις που πρέπει να γίνουν σε ορισμένες ακίνητες περιουσίες στους τομείς του διατάγματος επιθεώρησης και ανάπτυξης, του διατάγματος Bafra και της Αμμοχώστου, της προβλήτας, του διατάγματος για τη διαδικασία μετάβασης του Βοσπόρου.

Οι τομείς όπου η έγκριση σχεδιασμού δεν θα εφαρμοστεί στις εξελίξεις στην εντολή Zoning παρατίθενται ως εξής:

(α) Στην Τείχη της Λευκωσίας, Περιοχές Χαρακτήρων με Ακεραιότητα Υφής και Περιοχές Παλιού Χωριού εντός του Προγράμματος Χωροταξίας της Λευκωσίας Σχέδιο Χωροταξίας,

(β) Στην περιοχή του περιβαλλοντικού σχεδίου διατήρησης της Κερύνειας,

(γ) Στην περιοχή του περιβαλλοντικού σχεδίου διατήρησης του Alagadi,

(δ) Περιοχές χωριών κλίμακας 1/1250,

ε) Στις αγροτικές περιοχές που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάπτυξης της δήλωσης,

(στ) Σε όλες τις περιοχές του χωριού στην εντολή της διαδικασίας μετάβασης της προβλήτας Yenibogaziçi της Αμμόχωστου,

(ζ) Σε περιοχές ειδικής προστασίας του περιβάλλοντος (Tatlısu, Karpaz, Güney Karpaz, Avtepe, Alagadi και Akdeniz Ειδικές περιοχές προστασίας του περιβάλλοντος)

(η) Στις περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο (1) του Άρθρου S του 1ου Περιφερειακού διατάγματος της Κερύνειας, και φαίνεται στον σχετικό χάρτη παραγγελιών,

(ı) Στις περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 9 του περιεκτικού διατάγματος της 2ης περιφέρειας της Κερύνειας και εμφανίζονται στους σχετικούς χάρτες διατάξεων

(i) Εντός των τειχών της Αμμοχώστου στο πλαίσιο της «εντολής διαδικασίας μετάβασης της προβλήτας της Αμμοχώστου Yenibogazici»,

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

Στην εντολή Zoning, τα ακίνητα που θα εφαρμοστούν και οι εξελίξεις με έγκριση προγραμματισμού παρατίθενται ως εξής:

α) Στην ακίνητη ιδιοκτησία γης ή / και σε όλες τις εξελίξεις που πρέπει να γίνουν σε γη που ορίζεται ως εγκεκριμένη γη (εκτός από εκείνες που υπόκεινται σε ΕΠΕ ή προκαταρκτική ΕΠΕ),

(β) Πρόσθετες εξελίξεις που πρέπει να γίνουν στο κτίριο που διαθέτει ήδη πιστοποιητικό έγκρισης ή / και τελικής έγκρισης ή / και εγγεγραμμένο στην ακίνητη περιουσία,

(γ) Κατά την ανάπτυξη επιπρόσθετης πισίνας, βοηθητικού κτηρίου, επισκευής, ανακαίνισης και καλωδίωσης που θα χτιστεί στο κτίριο που διαθέτει υπάρχουσα άδεια ή / και τελικό πιστοποιητικό έγκρισης ή / και εγγεγραμμένο στο ακίνητο

(δ) Στο κτίριο μετασχηματιστή ή / και σε κτίρια που ζητούνται από την Τουρκική Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου,

(ε) Όλες οι εξελίξεις για διόρθωση συνόρων και όλες οι εξελίξεις με βάση το αμάλγαμα για την εξάλειψη των διαφορών μεταξύ της παλαιάς μέτρησης και της νέας μέτρησης (αριθμητική μέτρηση)

(στ) Κτίρια διαίρεσης και / ή εξελίξεις για διαίρεση κτιρίων,

(ζ) Σε όλες τις καταστροφικές εξελίξεις,

(η) Εξελίξεις για το άνοιγμα των επιχειρήσεων και την αλλαγή χρήσης,

(ı) Στην ανανέωση της έγκρισης με σκοπό την ανανέωση των αδειών κατασκευής όλων των εξελίξεων που έχουν ήδη ξεκινήσει με άδεια κατασκευής.

.Source