Προειδοποίηση από γιατρούς: Ας υπακούμε στους κανόνες

Η Ιατρική Ένωση τόνισε τη σημασία της συνέχειας, της συμμόρφωσης με τους κανόνες και της εποπτείας σε μέτρα πανδημίας.