Προκαταρκτικά αποτελέσματα παιδαγωγικό ινστιτούτο υποψηφίων εκπαιδευτών

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υποψηφίων Εκπαιδευτών – Ανακοίνωση

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει στον ιστότοπό του (www.pi.ac.cy) τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που επικυρώθηκαν από την αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τον διαγωνισμό για την κατάρτιση του μητρώου εκπαιδευτικών. Για τη διδασκαλία προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γονέων-παιδιών σε κρατικά κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (KPE) κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει ότι οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών εργάσιμων ημερών (έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021) ή να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με την αξιολόγησή τους για πιθανά σημεία, όπως: την αίτησή τους, πιθανό αριθμητικό σφάλμα στον υπολογισμό των μονάδων εφαρμογής τους, πιθανό σφάλμα ή μη επίτευξη ειδικών δεδομένων / εγγράφων που υπέβαλαν.

Είναι κατανοητό ότι σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες / έγγραφα / προσόντα που μπορεί να απαιτούνται για να κερδίσουν τους απαιτούμενους πόντους.

Για να αποσαφηνιστούν οι αντιρρήσεις ή η ακρίβεια των δεδομένων, οποιαδήποτε διευκρίνιση πρέπει να σταλεί μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected], γραμμένη στα ελληνικά, με το πλήρες όνομα και τον αριθμό. Κοινωνική ασφάλιση (ή δελτίο ταυτότητας εάν το AKA δεν είναι διαθέσιμο) և Ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας του καταγγέλλοντος αναφέρεται στην αξιολόγηση του καταγγέλλοντος και όχι στην αξιολόγηση άλλου ατόμου. Διαφορετικά, δεν θα ληφθούν υπόψη, σημειώνεται.

Το αναθεωρημένο μητρώο θα δημοσιευτεί στις 17/2/2021, αφού συζητηθούν οι αντιρρήσεις που ενδέχεται να υποβληθούν, և τότε բոլոր όλοι οι υποψήφιοι στο μητρώο θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς և πρέπει να απαντήσουν γραπτώς στο Τμήμα Περιβάλλοντος և Εκπαίδευση Αειφόρου Ανάπτυξης , ανεξάρτητα από το αν αποδέχονται ή όχι, αποστέλλοντας email εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών.

Πηγή: KYPE

Source