Προσδιορίστηκαν περιοχές συνάντησης καταστροφών και έκτακτης ανάγκης

Από τον Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας Κατά τη διάρκεια και μετά από καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι “Περιοχές συνάντησης καταστροφών και έκτακτης ανάγκης” καθορίστηκαν σε έξι περιοχές λαμβάνοντας υπόψη τις γειτονιές προκειμένου να φτάσουν σε ασφαλείς περιοχές που δεν φέρουν κανένα κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Οργανισμός Πολιτικής Άμυνας, ως αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με τα αρμόδια ιδρύματα / οργανισμούς, καθορίστηκαν 291 περιοχές συνάντησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε συντονισμό με τους δήμους, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προετοιμασία των πινακίδων για τις περιοχές συνάντησης καταστροφών και έκτακτης ανάγκης και για την εγκατάστασή τους σε μέρη που μπορεί να δει ο καθένας σε αυτές τις περιοχές.

Από τον Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας Θα εκπονηθεί μια εφαρμογή που θα επιτρέπει στους πολίτες να βρουν τους χώρους συσκέψεων που θα χρησιμοποιηθούν σε καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, πληκτρολογώντας το όνομα της οδού / δρόμου και μια εφαρμογή που λειτουργεί στην ιστοσελίδα και στο κινητό τηλέφωνο του Οργανισμού Πολιτικής Άμυνας.

Χάρη στην εν λόγω εφαρμογή, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της περιοχής συγκέντρωσης που καθορίζονται για την περιοχή τους σύμφωνα με τις πληροφορίες τοποθεσίας τους, ακόμη και αν βρίσκονται σε μέρος διαφορετικό από τις διευθύνσεις κατοικίας τους κατά τη διάρκεια καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η εφαρμογή των “Περιοχών συνάντησης καταστροφών και έκτακτης ανάγκης” θα κοινοποιηθεί στο κοινό μετά την προετοιμασία της.

Source