Προσδιορίστηκε το 2021 το κόστος των προϊόντων καπνού και των πωλήσεων αλκοολούχων ποτών

Διαφήμιση

ΑΓΚΥΡΑ (AA) – Η χονδρική τιμή εγγράφου για προϊόντα καπνού και αλκοολούχα ποτά θα είναι 9.490 TL το 2021.

Το “Ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών για την Εφαρμογή του Άρθρου 15 του Κανονισμού για τις Διαδικασίες και τις Αρχές για την Πώληση και την Παρουσίαση Προϊόντων Καπνού και Αλκοολούχων Ποτών” δημοσιεύθηκε στο επαναλαμβανόμενο τεύχος της Επίσημης Εφημερίδας.

Με το ανακοινωθέν, καθορίστηκαν οι τιμές 2021 των εγγράφων πώλησης προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών.

Κατά συνέπεια, η χονδρική τιμή εγγράφου για προϊόντα καπνού και αλκοολούχα ποτά θα είναι 9.490 λίρες.

Το κόστος των εγγράφων λιανικής πώλησης θα είναι 490 TL σε επαρχιακά κέντρα ή εντός των ορίων του μητροπολιτικού δήμου, 325 TL σε περιφερειακά κέντρα και 120 TL σε άλλες περιοχές.

Για έγγραφα ανοικτής πώλησης ποτών, 2.000 40 TL θα καταβάλλονται στα επαρχιακά κέντρα ή εντός των ορίων του μητροπολιτικού δήμου και 785 TL θα πληρώνονται σε άλλες περιοχές.

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης παρουσίασης προϊόντων καπνού Hookah μπορούν επίσης να αγοραστούν σε επαρχιακά κέντρα ή εντός των ορίων του μητροπολιτικού δήμου για 5.000 TL και σε άλλες περιοχές για 4.000 560 TL.

Το “Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 22, 23 και 26 του κανονισμού για τις διαδικασίες και τις αρχές που αφορούν την παραγωγή καπνού, τη μεταποίηση, το εγχώριο και το εξωτερικό εμπόριο” δημοσιεύθηκε επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα σε διπλό τεύχος.

Με τα προαναφερθέντα ανακοινωθέντα, την εγκατάσταση εγκαταστάσεων και τα έγγραφα συμμόρφωσης δραστηριότητας που θα εφαρμοστούν το επόμενο έτος, καθορίστηκε το πιστοποιητικό άδειας κυκλοφορίας καπνού και το κόστος θεώρησης.

Κατά συνέπεια, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για τη δημιουργία μιας μονάδας επεξεργασίας καπνού θα είναι διαθέσιμο για 72 χιλιάδες 330 λίρες, ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης δραστηριότητας μονάδας επεξεργασίας καπνού για 144 χιλιάδες 660 λίρες και ένα πιστοποιητικό άδειας εμπορίας καπνού για 66 χιλιάδες 300 λίρες.

– Τέλη εγγράφου εγκατάστασης εγκαταστάσεων

Σε ένα άλλο ανακοινωθέν του Υπουργείου, καθορίστηκαν τα τέλη εξυπηρέτησης για τη δημιουργία μιας εγκατάστασης καπνού, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του έργου και οι πωλήσεις μπαντερόλης που θα εφαρμοστούν το 2021.

Κατά συνέπεια, 24,309 λίρες ανά 100 εκατομμύρια ικανότητα παραγωγής τσιγάρων για εγκαταστάσεις παραγωγής τσιγάρων και 289 λίρες ανά 1 τόνο παραγωγικής ικανότητας για άλλα προϊόντα καπνού θα ληφθούν ως αντάλλαγμα για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εγκατάστασης.

Το κόστος του πιστοποιητικού συμμόρφωσης τροποποίησης έργου θα είναι 24.309 TL για αλλαγές έργου που προκαλούν αύξηση της παραγωγικής ικανότητας 100 εκατομμυρίων τσιγάρων σε εγκαταστάσεις παραγωγής τσιγάρων και 289 TL για αλλαγές έργου που προκαλούν αύξηση 1 τόνου σε άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων καπνού.

Για κάθε 1000 τεμάχια μανταρόλων θα εισπράττεται τέλος πώλησης 4,53 λιρών, εξαιρουμένου του κόστους εκτύπωσης.

– Πιστοποιητικό άδειας εισαγωγής πούρων

141 χιλιάδες 221 λίρες θα πληρώνονται για το πιστοποιητικό άδειας εισαγωγής πούρων και σιγαρίλλων και 11 χιλιάδες 849 λίρες για την ετήσια επέκταση των εγγράφων έγκρισης.

Από την άλλη πλευρά, για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης εγκατάστασης εγκατάστασης, 24 χιλιάδες 309 λίρες ανά 100 εκατομμύρια ικανότητα παραγωγής macaron σε εγκαταστάσεις παραγωγής macaron, 4 χιλιάδες 549 λίρες για τροποποιήσεις έργου που προκαλούν αύξηση 100 εκατομμυρίων παραγωγικής ικανότητας macaron στις εγκαταστάσεις παραγωγής macaron 4 χιλιάδες 560 λίρες θα πρέπει να καταβληθούν για πιστοποιητικό προμήθειας αγοράς.

4 χιλιάδες 560 λίρες για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για εισαγωγή macaron, και 22,82 λίρες ως τέλος εξυπηρέτησης πωλήσεων, εξαιρουμένου του κόστους εκτύπωσης, για κάθε 1000 κομμάτια μανταρόλων.

Το κόστος του πιστοποιητικού συμμόρφωσης για την παραγωγή και εμπορία φύλλων τσιγάρων θα είναι 12 χιλιάδες 776 λίρες ανά 100 εκατομμύρια φύλλα παραγωγικής ικανότητας χαρτιού τσιγάρων για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ή για τις αλλαγές του έργου που προκαλούν αύξηση 100 εκατομμυρίων παραγωγικής ικανότητας χαρτιού σε αντάλλαγμα για το πιστοποιητικό τροποποίησης του έργου.

4 χιλιάδες 560 λίρες θα πληρωθούν για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς την αγορά και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την εισαγωγή φύλλων τσιγάρων. 94 kurus θα χρεωθούν ως το κόστος εξυπηρέτησης πωλήσεων για κάθε 1000 φύλλα τσιγάρου.

Αυτά τα ανακοινωθέντα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

.Source