Προσοχή! Επικίνδυνη μάσκα στην αγορά (φωτογραφίες)

Επικίνδυνα προϊόντα έχουν εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνει

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CYPRUS ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Επικίνδυνα προϊόντα έχουν εισέλθει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών Ταχείας Πληροφορίας (RAPEX), το προϊόν που περιγράφεται εδώ είναι επικίνδυνο.

Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος διατίθενται στον ιστότοπο RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί την καταναλωτική εταιρεία, εάν εντοπίσει αυτό το προϊόν στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος τηλεφωνώντας στα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.

Επικίνδυνα προϊόντα έχουν εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνει

Επικίνδυνα προϊόντα έχουν εισέλθει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών Ταχείας Πληροφορίας (RAPEX), το προϊόν που περιγράφεται εδώ είναι επικίνδυνο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί την καταναλωτική εταιρεία, εάν εντοπίσει αυτό το προϊόν στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος τηλεφωνώντας στα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.

Source