ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΛΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ERCAN

Ένας μεγάλος αριθμός εμπορευμάτων διαφόρων τύπων, που βρίσκονται στο τελωνείο του αεροδρομίου, προσφέρονται προς πώληση σε δημοπρασία στις 6 Ιανουαρίου.