Προσωπική επιλογή Timur ShootandGoal:

Η Ανόρθωση πλησιάζει στη συμφωνία δανεισμού της Nika Ninua, և όλα δείχνουν ότι τα στοιχεία του δανείου παραμένουν για έξι μήνες.

Ο παίκτης είναι η προσωπική επιλογή του Τιμόρ, γιατί τον γνωρίζει πολύ καλά, πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στο κέντρο.

Ο Timur δήλωσε ότι αναζητά παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και, φυσικά, ο Ninua είναι ένας παίκτης με την απαραίτητη ποιότητα.

Η Ανόρθωση πλησιάζει στη συμφωνία δανεισμού της Nika Ninua, և όλα δείχνουν ότι τα στοιχεία του δανείου παραμένουν για έξι μήνες.

Ο παίκτης είναι η προσωπική επιλογή του Τιμόρ, γιατί τον γνωρίζει πολύ καλά, πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στο κέντρο.

Ο Timur δήλωσε ότι αναζητά παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και, φυσικά, ο Ninua είναι ένας παίκτης με την απαραίτητη ποιότητα.

Η Ανόρθωση πλησιάζει στη συμφωνία δανεισμού της Nika Ninua, և όλα δείχνουν ότι τα στοιχεία του δανείου παραμένουν για έξι μήνες.

Ο παίκτης είναι η προσωπική επιλογή του Τιμόρ, γιατί τον γνωρίζει πολύ καλά, πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στο κέντρο.

Ο Timur δήλωσε ότι αναζητά παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και, φυσικά, ο Ninua είναι ένας παίκτης με την απαραίτητη ποιότητα.

Source