Πρόδεια. Πουλά το 41% ​​της Vibrana Holdings στον Κυπριακό Όμιλο YODA

Το 41% ​​της Vibrana Holdings Ltd, της μητρικής εταιρείας Cyprus Cyprus Development Company Ltd, η οποία κατέχει το The Landmark Nicosia, ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Λευκωσία, έχει πωληθεί από την Prodea.

Σύμφωνα με την Πρόντεα, μετά την ανακοίνωση στις 28 Δεκεμβρίου, υπέγραψε συμφωνία αγοράς για να μεταβιβάσει το 41% ​​της συμμετοχής του Κυπριακού Ομίλου YODA του κ. Ιωάννη Παπαλέκα στην Vibrana Holdings LLC.

Στο τέλος της συναλλαγής, η Prodea Investments θα διατηρήσει το 49% της Vibrana Holdings Ltd και το 10% της Invel Real Estate Flowpulse Ltd.

Η τελική τιμή της συναλλαγής θα καθοριστεί την ημέρα της μεταβίβασης μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη την αξία της ακίνητης περιουσίας ως 61,3 εκατομμύρια ευρώ, adjusted θα προσαρμοστεί σύμφωνα με το μεταβιβαζόμενο ποσοστό, λαμβάνοντας υπόψη την ενοποιημένη οικονομική θέση της Vibrana Holdings Ltd από την 31.12.2020.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Κύπρου.

Το τέλος της συναλλαγής εκτιμάται έως τις 30.03.2021.

Source