Πρόεδρος. “Η σημαία μας σε όλες τις θάλασσες της χώρας”

“Η σημαία μας σε όλες τις θάλασσες της χώρας. «Υπερήφανος για τη μεταφορά φορτίου μας», έγραψε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης σε μια προσωπική δημοσίευση στο Twitter.

Ταυτόχρονα, η Προεδρία της Δημοκρατίας δηλώνει ότι «Με την ίδρυση του Υπουργείου Ναυτιλίας, δώσαμε νέα δυναμική σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Υπερήφανος για την απόδοσή του, ο μεγάλος πρέσβης μας στην Κύπρο. “

“Δημιουργούμε ένα πλαίσιο για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί, σταθεροί και ανταγωνιστικοί. «Ισχυρή παράδοση – ισχυρότερη Κύπρος», τονίζει η Προεδρία της Δημοκρατίας.

Source