Πρόσθετες λίστες ψηφοφόρων … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι ετοιμάστηκαν οι πρόσθετοι κατάλογοι ψηφοφόρων για τις 2 Απριλίου 2021, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν για επαλήθευση από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, για την επαλήθευση τυχόν αντιρρήσεων.

Οι λίστες θα εμφανίζονται κάθε μέρα έως το 2021. Για επιθεώρηση εντός δέκα (10) ημερών από τις 9 έως τις 19 Απριλίου, στα αντίστοιχα νομαρχιακά γραφεία և δημάρχων, καθώς και στο αντίστοιχο γραφείο ή κατοικία του δημάρχου, κάθε ενορία ή κοινότητα ξεχωριστά.

Καμία ένσταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μετά τη λήξη της προαναφερθείσας περιόδου Μετά τις 19 Απριλίου 2021, οι πρόσθετοι κατάλογοι ψηφοφόρων καταστούν οριστικοί · θα συμπεριληφθούν στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές – εκλογές εκπροσώπων θρησκευτικών ομάδων.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι νέοι ψηφοφόροι καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως τις πρόσθετες λίστες ψηφοφόρων για τυχόν σχετικές αντιρρήσεις.

Τα ψηφοδέλτια των νέων ψηφοφόρων θα προετοιμαστούν και θα σταλούν στους αρμόδιους ηγέτες της Κοινοπολιτείας έως τις 30 Απριλίου 2021, από όπου μπορούν να λάβουν τα ενδιαφερόμενα κόμματα ή τους συγγενείς τους.

Source