Διάρκεια: 01:01

Οι δρόμοι στην κυπριακή πρωτεύουσα Λευκωσία παραμένουν άδειοι την πρώτη ημέρα του δεύτερου σε εθνικό επίπεδο αποκλεισμού της πανδημίας κοραναϊού μετά από ένα υπάρχον πακέτο περιορισμών που δεν μπόρεσαν να μειώσουν το καθημερινό φορτίο.