Πόσα εκατομμύρια ευρώ ξοδεύουν Κύπριοι σε τηλεφωνικές κλήσεις;

Οι κυπριακές οικιακές δαπάνες για επικοινωνίες το 2019 έχουν φτάσει σχεδόν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Στη σχετική έρευνα της Eurostat, οι μετρήσεις αναφέρονται σε επικοινωνίες όπως τηλέφωνο, ταχυδρομικές υπηρεσίες, εξοπλισμός κ.λπ. Συγκεκριμένα, τα 398,6 εκατομμύρια ευρώ που τα Κύπρια νοικοκυριά ξόδεψαν για επικοινωνίες το 2019, η χώρα μας κατατάσσεται 14η στη σχετική λίστα των κρατών μελών της ΕΕ. Νοικοκυριά 1. 1,8% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2019, τα νοικοκυριά στην ΕΕ ξόδεψαν 175 δισεκατομμύρια ευρώ (ισοδύναμο με 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ). Αυτό αντιπροσωπεύει το 2,4% των συνολικών οικιακών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Βουλγαρία κρατά το ραβδί εις βάρος της κοινοτικής επικοινωνίας.

Το 2019, το μερίδιο των οικιακών δαπανών που σχετίζονται με τις επικοινωνίες ήταν υψηλότερο στη Βουλγαρία (4,7%), ακολουθούμενη από την Κροατία (4,0%), την Ελλάδα (3,9%) και τη Ρουμανία (3,4%). %)

Οι χαμηλότερες καταναλωτικές δαπάνες για επικοινωνίες καταγράφηκαν από νοικοκυριά του Λουξεμβούργου – 279 εκατομμύρια. 1,3% των καταναλωτικών δαπανών στην αντίστοιχη χώρα. Το Λουξεμβούργο ακολουθείται από νοικοκυριά στη Δανία και την Αυστρία, και τα δύο αντιπροσωπεύουν το 1,9% των συνολικών καταναλωτικών δαπανών.

Οι δαπάνες στην Ελλάδα το 2019 έφτασαν σχεδόν τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποσό που αντιστοιχεί στο 3,9% των συνολικών καταναλωτικών δαπανών για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στο επίπεδο του ΑΕΠ, 5,5 δισ. Ευρώ αντιστοιχεί στο 3%.

Εσθονία – η υψηλότερη μείωση του κόστους επικοινωνίας, η Ρουμανία – η υψηλότερη αύξηση

Από όλες τις μεγάλες δαπάνες των νοικοκυριών, το κόστος επικοινωνίας στην ΕΕ έχει μειωθεί περισσότερο την τελευταία δεκαετία.

Κατά το 2009 2009 2019, το μερίδιο των συνολικών δαπανών νοικοκυριού στην επικοινωνία μειώθηκε στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Εσθονία (από 4,0% των συνολικών δαπανών νοικοκυριού το 2009 σε 3% το 2019. Ακολούθησε η Εσθονία, -1,1%, οι Κάτω Χώρες, -1,0%, Ιρλανδία և Πολωνία με μειώσεις 0,9%.

Αντίθετα, οι δαπάνες των νοικοκυριών για επικοινωνίες αυξήθηκαν στα τρία κράτη μέλη της ΕΕ. Ρουμανία από 2,3% το 2009 και 3,4% το 2019. Στη συνέχεια այից από την Κροατία + 0,3% այից από τη Σουηδία + 0,2%

Source