Πόσο πληρώνουν οι βουλευτές, το PTA, ο ελεγκτής և ο εισαγγελέας;

Το ζήτημα της αμοιβής των κυβερνητικών αξιωματούχων βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων των πολιτών. Οι άνθρωποι που κατέχουν βασικές θέσεις στη σχετική κυβέρνηση βρίσκονται στο προσκήνιο κάθε μέρα և κρίνονται για τις πολιτικές τους և πολιτικές.

Αυτό συμβαίνει σε άτομα που είναι σε θέση να εξασφαλίσουν έδρα στο Κοινοβούλιο, և πολίτες σε ορισμένες περιπτώσεις αναρωτιούνται εάν η εργασία που έχουν δείξει είναι ικανοποιημένη με τα κέρδη τους.

Αλλά πόσο πληρώνει κάθε κυβερνητικός αξιωματούχος; Αυτή η ερώτηση απαντά λεπτομερώς από την κρατική λογιστική υπηρεσία, η οποία έχει δημοσιεύσει στον ιστότοπό της τους μισθούς κυβερνητικών υπαλλήλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι ο υψηλότερα αμειβόμενος κυβερνητικός αξιωματούχος, αλλά οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας (Γενικός Εισαγγελέας, Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), το Ανώτατο Δικαστήριο (δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου) .

Δείτε λεπτομερώς παρακάτω τον καθαρό μηνιαίο μισθό κάθε υπαλλήλου.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – 9.703 ευρώ

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων – 7.782 ευρώ

Υπουργοί, Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής Υπουργός Πλοήγησης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος – 6.212 ευρώ

Μέλη του Κοινοβουλίου, θρησκευτικός εκπρόσωπος – € 5.129

Πρόεδρος του οργανισμού αξιολόγησης προσφορών – 5317 ευρώ

Μέλος του οργανισμού αξιολόγησης του διαγωνισμού – 4.050 ευρώ

Φορολογικός υπάλληλος: 6.938 €

Βοηθός Φορολογικού – 5,537 €

Επίτροπος Νομοθεσίας: 6,212 €

Επίτροπος για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού – 6.212 ευρώ

Πρόεδρος του Φορέα Ελέγχου Προσφυγών – 4.602 ευρώ

Μέλος του Φορέα Ελέγχου Προσφυγών – 3.850 €

Πρόεδρος του φορολογικού συμβουλίου – 4.272 ευρώ

Μέλος του φορολογικού συμβουλίου – 3.662 ευρώ

Εσωτερικός ελεγκτής: 5.205 €

Επίτροπος ανθρωπιστικών υποθέσεων της Προεδρίας – 5.459 ευρώ

Επίτροπος για το Περιβάλλον – 5.459 €

Επίτροπος για την ισότητα – 5,459 ευρώ

Εκπρόσωπος της E / K Plevra Dier. Επιτροπή Αγνοουμένων – 4.026 ευρώ

Πρόεδρος του συμβουλίου μελέτης αποκλίσεων – 5.111 ευρώ

Επόπτης κρατικών ενισχύσεων – 4.430 ευρώ

Μέλος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού – 3.640 ευρώ

Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – 6.479 ευρώ

Υπεύθυνος υγείας – 7.874 ευρώ

Επίτροπος για την Ορεινή Κοινότητα Ανάπτυξης €5.459:

Επικεφαλής Επιστήμονας €5.459:

Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος €3.704:

Γενικός Εισαγγελέας €11 473:

Βοηθός του Γενικού Εισαγγελέα €11 473:

Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου €11 473:

Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου €11 473:

Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου €9,086:

Πρόεδρος άλλου δικαστηρίου – 7,345 ευρώ

Υψηλός δικαστής €7,345:

Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας €7.588:

Μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας €5.587:

Πρόεδρος της Επιτροπής Υπηρεσιών Εκπαίδευσης €7.228:

Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας €5,143:

Αρχηγός στρατιωτικών €7.579:

Αρχηγός Αστυνομίας €7.579:

Διοικητής KYP €:7.579:

Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου €7.579:

Γενικός Διευθυντής του Κοινοβουλίου €7.579:

Γενικός Λογιστής €7.579:

Γενικός Ελεγκτής €7.579:

Επίτροπος Διοίκησης €7.116:

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού €7.874:

Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας €6.657:

Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας €3.135:

Υπολοχαγός €5.940:

Μεγάλος διευθυντής τμήματος 6.290 ευρώ

Source