Πώς μπήκαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στη μέση ενός κοροναϊού; Δημοσιογράφος Κύπρος

Λόγω των ειδικών οικονομικών συνθηκών που προκαλούνται από το COVID-19, η ασφαλιστική αγορά επηρεάστηκε αναπόφευκτα από τις αρνητικές επιπτώσεις σχεδόν όλων των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, ο γενικός τομέας σημείωσε μικρή μείωση 0,8% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 ο τομέας διαβίωσης συνέχισε να αυξάνεται κατά 2,8%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Κυπριακού Ασφαλιστικού Συλλόγου (ΣΑΕΚ), οι συνολικές ακαθάριστες πληρωμές των γενικών ασφαλιστικών εταιρειών (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ζωής և εταιρικό ατύχημα insurance ασφάλισης υγείας) ανήλθαν σε 375,73 εκατομμύρια ευρώ. 0,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ τα συνολικά ακαθάριστα ασφάλιστρα ασφαλιστικών εταιρειών ζωής (εξαιρουμένων των ατυχημάτων life ατυχημάτων և υγείας) ανήλθαν σε 292,50 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 2,8% σε σύγκριση με το 2019 με την αντίστοιχη περίοδο κατά την οποία τα συνολικά ακαθάριστα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 284,48 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της SAEK, η μεγαλύτερη αύξηση της αξίας των Ακαθάριστων Ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των Ασφάλειες Ζωής Premium Ασφάλειες Ασφάλειας Υγείας) το πρώτο εξάμηνο του 2020 καταγράφηκε από την INTERAMERICAN (17,2%), την CNP CYPRIALIFE (15,2%), ΠΡΟΟΔΟΣ ( 12,1%) և ΕΜΠΟΡΙΚΟ (10,1%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν από την Allianz (43,5%), την Universal (10,0%) και την Prime (8,8%).

Η μεγαλύτερη αξία των ακαθάριστων ασφαλίστρων ήταν η κύρια ασφάλιση της Κύπρου – 36,37 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, η CNP ASFALISTIKI αντιπροσώπευε το 10,5% του συνολικού μεριδίου αγοράς της Κύπρου με 9,7%, ακολουθούμενη από την Universal με 9,6%. :

s 1:

Μερίδια αγοράς της βιομηχανίας ζωής

Σημειώθηκε ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση κατά 29,6% στο συνολικό ακαθάριστο ασφάλιστρο της ασφάλισης “Εθνικής Ασφάλισης” (συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων – από την ασφάλιση υγείας έως την ασφάλιση ζωής) το 2020. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το μερίδιο αγοράς του αυξήθηκε κατά 2,7% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Από το 2019 στο 3,4% το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στα ακαθάριστα ασφάλιστρα – 26,7% – Τομέας ζωής (εκτός των ασφαλιστικών εταιρειών ζωής insurance ασφάλιση υγείας), που καταγράφηκε από την Altius, το μερίδιό της αυξήθηκε από 9% σε 4,8%.

Η Eurolife είχε το μεγαλύτερο μερίδιο των ακαθάριστων ασφαλίστρων ζωής (εξαιρουμένων των ατυχημάτων ζωής և εταιρειών դժ ασφαλίστρων υγείας) το πρώτο εξάμηνο του 2020 – 27,5%, ακολουθούμενη από το CNP Cyprusialife – 25,4% և Universal. Η ζωή βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13,7%.

μικρό:

Source