Πώς να πληρώσετε ΦΠΑ σε δόσεις;

Το Φορολογικό Τμήμα ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το Νόμο Ν 5 (Ι) / 2021, οι φορολογούμενοι που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες που ορίζονται από τον Νόμο (αναφέρονται λεπτομερώς στη συνημμένη λίστα οικονομικών δραστηριοτήτων), և έχουν καταβληθεί χρήματα σε φορολογικές δηλώσεις, που αναφέρονται 31/12/2020 հարկ Για φορολογικές περιόδους που λήγουν στις 31/1/2021, η υποβολή ΦΠΑ և προθεσμίες πληρωμής, αντίστοιχα, 10/2/2021 և 10/3/2021, μπορεί να προχωρήσει στην πληρωμή (3) 10/4/2021, 10/5 / 2021 և 10/6/2021 με ίσες πληρωμές πληρωτέες.

Συγκεκριμένα.

  • Για τη φορολογική περίοδο που λήγει στις 31/12/2020 համար Για την προθεσμία υποβολής στις 10 Φεβρουαρίου 2021, το πρώτο μέρος πρέπει να καταβληθεί στις 10/4/2021, το δεύτερο στις 10/5/2021 και το τρίτο στις 10/6 / 2021.
  • Για τη φορολογική περίοδο που λήγει στις 31/01/2021, և Η προθεσμία υποβολής είναι 10 Μαρτίου 2021, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί στις 10/4/2021, η δεύτερη στις 10/5/2021 και η τρίτη στις 10/6 . / 2021

Αναφέρεται ότι για να εφαρμοστεί ο προαναφερόμενος κανονισμός, η φορολογική δήλωση για κάθε περίοδο πρέπει να υποβληθεί πριν από την κανονική προθεσμία ή έως την προθεσμία, must πρέπει να παρουσιάσει τον ΦΠΑ που έχει καταβληθεί σωστά, ανεξάρτητα από το ποιες δόσεις πρέπει να καταβληθούν επιλέγονται σύμφωνα με την παραπάνω παράμετρο.

Εάν ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί να επωφεληθεί από την παραπάνω συμφωνία, για το πλήρες ποσό ή μέρος του οποίου πρέπει να πληρώσει σε σχέση με την ειδική φορολογική περίοδο που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, μπορεί να πληρώσει το ποσό που επιθυμεί υποβάλλοντας την επιστροφή του ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή έως τις 10 / 4/2021 χωρίς οικονομικές χρεώσεις ή τόκους. Για το ποσό που θα παραμείνει καθυστερημένο στις 10/4/2021, θα μπορεί να το πληρώσει σε τουλάχιστον 3 ίσες δόσεις, όπως αναλύθηκε παραπάνω.

Για κάθε μέρος ή άλλη πληρωμή, θα μπορείτε να πληρώνετε ΦΠΑ μέσω διαδικτυακής τραπεζικής, βάσει του αριθμού αναφοράς πληρωμής στην πύλη φόρου, επιλέγοντας την “δήλωση χρέους” – “ΦΠΑ”, την περίοδο για την οποία πληρώνεται. Δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τη φορολογική αρχή για κωδικούς πληρωμής βάσει αυτών των πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι εάν ο φόρος που καταβάλλεται για αυτές τις δύο φορολογικές περιόδους δεν γίνεται σύμφωνα με ειδικό κανονισμό (σε 3 ίσα μέρη εντός των καθορισμένων χρονικών περιόδων), τότε καταβάλλεται επιπλέον επιβάρυνση 10% – πληρωτέοι φόροι. απαιτείται:

Source