Σπρώχνει το δυσλειτουργικό όχημά του έτσι

Ένα άτομο του οποίου το αυτοκίνητο κατέρρευσε στην Προύσα κάθισε στην κουκούλα του οχήματος του φίλου του και ώθησε το αυτοκίνητό του μπροστά με τα πόδια του.