Σταύρος Παντζάρης. Θετική և Ανοδική πρόβλεψη για το ρολόι αποθεμάτων 2021

Το 2020 ήταν αναμφίβολα μια απροσδόκητα δύσκολη χρονιά, η οποία έφερε τεράστιες αλλαγές στην οικονομία, τις κοινωνικές σχέσεις και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Ωστόσο, το τέλος του έτους μας κάνει πιο αισιόδοξους για το επόμενο έτος, καθώς βλέπουμε το ανθρώπινο δυναμικό – τις ατελείωτες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία ακόμη και στα πιο δύσκολα προβλήματα.

Προβλέπεται ότι το 2021 θα αναπτυχθεί θετικά και η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί έντονα, Για να πετύχουμε στη νέα κατάσταση, πρέπει να κινηθούμε με ευελιξία και στρατηγική για την οικοδόμηση μιας διαφορετικής οικονομίας. Η εξάρτηση από τον τουριστικό τομέα Depend θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε αμέσως τη νέα εθνική στρατηγική του τουρισμού, μειώνοντας ταυτόχρονα την περιττή εξάρτηση από τον τομέα της φιλοξενίας, αλλά και από τις υπηρεσίες ακινήτων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η Κυπριακή Έρευνα Έρευνας για την έλξη της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο φέτος, επιβεβαίωσε ότι παρά την επιδημία Η Κύπρος παραμένει ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός և έχει δείξει μεγάλη εμπιστοσύνη στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα ισχυρά σημεία της ελκυστικότητας της χώρας είναι η ποιότητα ζωής, η υποδομή, η ατμόσφαιρα πολιτικής-κοινωνικής σταθερότητας, το φορολογικό καθεστώς, το οποίο πρέπει όλοι να διατηρήσουμε. Φυσικά, ο στόχος παραμένει η διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας μας στην παγκόσμια αγορά, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στους δυναμικούς τομείς που ηγούνται αυτή τη στιγμή στον κόσμο, όπως η ψηφιακή τεχνολογία, η καινοτομία, η καθαρή ενέργεια και η αλυσίδα εφοδιασμού.

Είναι σαφές ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, πρέπει να αναλάβουμε ενεργή δράση για να είμαστε μέρος της ανάπτυξης. Πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα, να αναπτύξουμε περαιτέρω μια κουλτούρα έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας παράλληλα τη σχέση μεταξύ επιχειρηματικότητας και ακαδημαϊκής κοινότητας. Τέλος, η επιδημία ενέτεινε την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανασυγκρότησης, το οποίο έχει διαθέσει σημαντικά κονδύλια για τέτοιες δράσεις, το οποίο δίνει αισιοδοξία σε αδύναμες οικονομικά αδύναμες χώρες όπως η Κύπρος.

Επιπλέον, οι τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας μας. Γραφειοκρατία դ αργός ρυθμός δικαιοσύνης, έλλειψη ευελιξίας στην εργατική νομοθεσία խնդիր πρόβλημα απόκτησης χρηματοδότησης.

Τέλος, η ύπαρξη ενός ισχυρού τραπεζικού τομέα և ισχυρού և ενεργού χρηματιστηρίου αποτελεί προτεραιότητα για τους επενδυτές. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί η υγεία και η κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού μας συστήματος.

Συνθήκες και ευκαιρίες για μια ισχυρή ανάκαμψη το 2021. Εναπόκειται σε εμάς να κινηθούμε σωστά, να κατανοήσουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο և να χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες.

* Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, EV Κύπρος

Source