Στην Κύπρο, το επίπεδο ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 10,4%


Στην Κύπρο, το επίπεδο ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 10,4%

Η ανισότητα των φύλων μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο είναι 10,4% και στην ΕΕ είναι 16%, σύμφωνα με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.

Η Επιτροπή, στο μήνυμά της για την Ημέρα Ίσων Αμοιβών για Άνδρες και Γυναίκες στην Κύπρο στις 7 Φεβρουαρίου 2021, δηλώνει ότι ο σκοπός της ημέρας είναι να αντιμετωπίσει το μακροχρόνιο ζήτημα της ανισότητας των φύλων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι η διαφορά μεταξύ των μέσων μισθών ανδρών και γυναικών για την οικονομία.

Όπως αναφέρθηκε, το χάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέμβριο του 2020 ήταν 16%, πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε 100 ευρώ ένας άντρας πληρώνεται 84 ευρώ. Ο μισθός στην Κύπρο είναι 10,4%.

Ωστόσο, η Επιτροπή αναφέρει ότι το μισθολογικό χάσμα δεν αποτελεί δείκτη της συνολικής ισότητας ανδρών και γυναικών, καθώς επηρεάζει μόνο τους εργαζομένους και αντικατοπτρίζει διαφορετικά πρότυπα εργασίας των γυναικών. Δεν λαμβάνουν υπόψη το μερίδιο των γυναικών με χαμηλή ειδίκευση ή ανειδίκευτων, πρόσθεσε. “Το υψηλό μισθολογικό χάσμα είναι συνήθως χαρακτηριστικό μιας πολύ διαχωρισμένης αγοράς εργασίας, όπως η Κύπρος, όπου ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών εργάζεται με μερική απασχόληση.”

Το ανακοινωθέν δηλώνει ότι η μελέτη έδειξε ότι οι ενέργειες των κοινωνικών εταίρων συμβάλλουν στα μισθολογικά κενά, όπως η μείωση των νομοθετικών παρεμβάσεων, η ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης, η συμμετοχή των γυναικών στην εργασία και άλλες έμμεσες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη συμφιλίωση εργασίας-οικογένειας.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων της, όπως φόρουμ, σεμινάρια, ενημερωτικά δελτία, στοχεύει στην ενημέρωση των εργαζομένων, των εργοδοτών, των φοιτητών και του κοινού.

Οι πληροφορίες αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στο χάσμα μεταξύ των μισθών γυναικών και ανδρών στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Αναφέρεται ότι ο κύριος στόχος του είναι να είναι σε θέση να συμβάλει στη διαμόρφωση ή την αναθεώρηση της εθνικής πολιτικής για θέματα ισότητας των φύλων μέσω προτάσεων, συστάσεων προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για παρακολούθηση και περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Ερωτήσεις από τον αρμόδιο οργανισμό του Υπουργείου of Καταλήγουν σε πολύτιμα συμπεράσματα μέσω στατιστικών, παρέχουν συμβουλές σε όσους ενδιαφέρονται για θέματα ισότητας των φύλων gender, γενικά, συμβάλλουν στην εξάλειψη των διακρίσεων στο χώρο εργασίας in ανισότητες.

Το μήνυμα καταλήγει: Ο στόχος της Επιτροπής είναι να προωθήσει, μέσω συνεχών προσπαθειών, την εδραίωση μιας κουλτούρας άμεσης, χωρίς διακρίσεις εργασίας, η οποία αντικατοπτρίζεται στην επέκταση της εθνικής πολιτικής στις συλλογικές συμβάσεις.

Πηγή: KYPE

Source