Στη Λευκωσία, οι περιπτώσεις COVID-19 έγιναν «κόκκινες» με βάση την Εθνική Έκθεση

Από τις 29 Δεκεμβρίου, 117 θάνατοι καταγράφηκαν μεταξύ εκείνων που διαγνώστηκαν με COVID-19, με βάση το COVID-19 (θνησιμότητα COVID19 – 0,6%).

Το ποσοστό θνησιμότητας COVID-19 είναι 13,2 ανά 100.000 πληθυσμούς. Υπήρξαν 76 θάνατοι (65%) μεταξύ ανδρών και 41 (35%) μεταξύ γυναικών. Η μέση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που πέθαναν από την ασθένεια ήταν 82 έτη (ενδοτραπεζική περίοδος 74-86 έτη).

 • Η Λεμεσός έχει 43 θανάτους (36,8%) και 35 θανάτους (29,9%)
 • Στην πολιτεία της Λευκωσίας, 19 (16,2%)
 • Στην επαρχία Λάρνακας – 10 (8,6%)
 • δωρεάν στην Αμμόχωστο – 9 (7,7%)
 • Στην επαρχία της Πάφου և:
 • 1 θάνατος (0,9%) αναφέρεται σε βρετανικούς σταθμούς ή τον τόπο κατοικίας, αλλάζει ή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

λλλλ:

Από τις 29 Δεκεμβρίου, 144 θάνατοι από κάθε αιτία καταγράφηκαν μεταξύ εκείνων που είχαν διαγνωστεί με COVID-19 (η θνησιμότητα από κάθε αιτία ήταν 0,7% των διαγνωσμένων περιπτώσεων COVID-19). Η θνησιμότητα (θάνατος από οποιαδήποτε αιτία σε άτομα με COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμό) είναι 16,2. Υπήρχαν 95 θάνατοι (66%) μεταξύ ανδρών και 49 (34%) μεταξύ γυναικών. Η μέση ηλικία των ατόμων που πάσχουν από COVID-19 ήταν 82 έτη (ενδο-τεταρτημόριο εύρος 73-87 ετών).

 • Υπήρξαν 55 (38,2%) θάνατοι στη Λεμεσό
 • 38 (26,4%) στην πολιτεία της Λευκωσίας
 • 24 (16,7%) στην επαρχία Λάρνακας
 • 12 (8,3%) στην πολιτεία της Πάφου և στην ελεύθερη πολιτεία της Αμμοχώστου
 • 3 θάνατοι (2,1%) ή καμία πληροφορία που σχετίζεται με μεταβαλλόμενες βρετανικές βάσεις ή τόπο κατοικίας

Source