Στο κοινοβούλιο, σχετικά με το θέμα του Παπαχαραλάμπους, τον οποίο καλεί να παραιτηθεί

Δημοσίευση από τον Αντιπρόεδρο του Απόλλωνα Αντώνη Γλίκη, ζητώντας και πάλι την παραίτηση του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Η θέση του κ. Γλίκη.

“Ως Απόλλωνα, προσκληθήκαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Αξιών, τον Επίτροπο του Κοινοβουλευτικού Επιτελείου, για να συζητήσουμε την κρίση που προκλήθηκε από την απόλυση μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας και Αθλητισμού.

“Ακόμα και τελευταίο, καλούμε τον πρόεδρο της επιτροπής δεοντολογίας να παραιτηθεί αμέσως. Θα είναι ευκολότερο για τον πρόεδρο της δημοκρατίας να διορίσει μια νέα επιτροπή που θα ασχοληθεί πραγματικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο.”

Αναλυτικά.

Δημοσίευση από τον Αντιπρόεδρο του Απόλλωνα Αντώνη Γλίκη, ζητώντας και πάλι την παραίτηση του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Η θέση του κ. Γλίκη.

“Ως Απόλλωνα, προσκληθήκαμε στην Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και στον Κοινοβουλευτικό Επίτροπο για να συζητήσουμε την κρίση που προκλήθηκε από την παραίτηση των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας και Αθλητισμού.

“Ακόμη και το τελευταίο, καλούμε τον πρόεδρο της επιτροπής δεοντολογίας να παραιτηθεί αμέσως. Θα είναι ευκολότερο για τον πρόεδρο της δημοκρατίας να διορίσει μια νέα επιτροπή που θα ασχοληθεί πραγματικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο.”

Αναλυτικά.

Δημοσίευση από τον Αντιπρόεδρο του Απόλλωνα Αντώνη Γλίκη, ζητώντας και πάλι την παραίτηση του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Η θέση του κ. Γλίκη.

“Ως Απόλλωνα, προσκληθήκαμε στην Επιτροπή Θεσμών, Αξιών, Επίτροπος Κοινοβουλευτικού Επιτελείου για να συζητήσουμε την κρίση που προκλήθηκε από την απόλυση μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας και Αθλητισμού.

“Ακόμη και το τελευταίο, καλούμε τον πρόεδρο της επιτροπής δεοντολογίας να παραιτηθεί αμέσως. Θα είναι ευκολότερο για τον πρόεδρο της δημοκρατίας να διορίσει μια νέα επιτροπή που θα ασχοληθεί πραγματικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο.”

Αναλυτικά.

Source