Στρατηγική συνεργασία της Invel Real Estate, PRODEA Investments Group Ιωάννης Παπαλέκας στον χώρο του ξενοδοχείου

ΜΙ: Ακίνητα Invelότι: Επενδύσεις PRODEA խումբ Ένας όμιλος κυπριακών εταιρειών Όμιλος YODA: Κύριος. Ο Ιωάννης Παπαλέκας ανακοινώνει την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας με τα συμφέροντα του Ομίλου Παπαλέκα στην Κύπρο από την PRODEA 41% Στην Vibrana Holdings Ltd, που ανήκει στην PRODEA, το 100% των μετοχών της εταιρείας Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Κύπρου LLC, Ιδιοκτητης ξενοδοχειου: Ορόσημο Λευκωσία Στη Λευκωσία, Κύπρος.

Η PRODEA Investments κατέχει μερίδιο 49% στη Vibrana Holdings Ltd και η Flowpulse Ltd, η οποία ανήκει στην Invel Real Estate, κατέχει ποσοστό 10%.

Η τελική τιμή της συναλλαγής θα καθοριστεί την ημέρα της μεταβίβασης των μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη την αξία του ακινήτου 61,3 εκατομμύρια ευρώ վելու θα προσαρμοστεί σύμφωνα με το μεταφερόμενο ποσοστό, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική θέση της εταιρείας από την 31.12.2020. δεδομένα:

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Κύπρου.

Η συναλλαγή εκτιμάται ότι έχει ολοκληρωθεί 30.03.2021,

Η συμφωνία είναι το πρώτο βήμα σε μια ευρύτερη, συνεχή συνεργασία μεταξύ της Invel, της PRODEA και της YODA στην περιοχή της Μεσογείου և ξενοδοχείων και τουρισμού, με έμφαση στην επένδυση στην Ελλάδα և Κύπρο μέσω ενός αποκλειστικού φορέα διαχείρισης κεντρικών γραφείων. Στην κυπρο.

Κύριος. Διευθύνων Σύμβουλος PRODEA Investments Άρης Καριτίνος, δηλωθείς. «Μετά την πρόσφατη πώληση ιδιόκτητων περιουσιακών στοιχείων της PRODEA Investments στον Όμιλο YODA, ανακοινώνουμε σήμερα μια ευρύτερη, ευρύτερη συνεργασία. Ένα σημαντικό γεγονός για την ομάδα μας είναι η στρατηγική επιλογή να συνεργαστεί με τον Όμιλο Παπαλέκα, ο οποίος έχει μια πολύ επιτυχημένη διεθνή καριέρα στην ανάπτυξη και λειτουργία ακινήτων. “Πιστεύουμε ότι η δυναμική της συνεργασίας μεταξύ της Invel, της PRODEA και της YODA μέσω της κοινοπραξίας μας, η οποία θα επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη ξενοδοχείων, εστιατορίων και εστιατορίων στην Ελλάδα, την Κύπρο, θα αποτελέσει αφετηρία για μια πολύ επιτυχημένη πορεία, με στόχο πάντα τη βέλτιστη απόδοση των μετόχων μας.”

Source