Συμμετοχή του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (CIP) συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop): «Πληροφορίες για την αγορά εργασίας σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις απαιτήσεις δεξιοτήτων. Δημιουργία ενός συστήματος ανάλυσης κενών θέσεων της ΕΕ, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης διαδικτυακών κενών θέσεων για την παροχή ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα διήρκεσε τέσσερα χρόνια, από το 2017 έως το 2020.

Το τελικό αποτέλεσμα του έργου είναι η ανάπτυξη του εργαλείου ανάλυσης δεξιοτήτων πλοήγησης Skills OVATE για την Ευρώπη. Το εργαλείο παρέχει σχετικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την αγορά εργασίας της ΕΕ. δεδομένα-απεικονίσεις / δεξιότητες-online-κενές θέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την ΑνΑΔ (σχετική ανακοίνωση) և Cedefop https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/skills-online- Θέσεις εργασίας.

Source