Συμπερίληψη των στεγνωτηρίων στους δικαιούχους του επιδόματος μερικής αναστολής

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Στεγνού Καθαρισμού (POVEK) ενημερώνει τα μέλη του ότι κατάφερε να ενσωματώσει τη βιομηχανία σε և (ή) αυτοαπασχολούμενους δικαιούχους μερικών παροχών αναστολής.

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή η συγχώνευση ανακοινώθηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Eta Eta Amilanidu, στις 9 Φεβρουαρίου 2021, με την απόφαση 87 (KDP 62/2021) և 88 (KDP 63/2021).

Εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα συμπεριέλαβε την περιοχή σε ειδικό πρόγραμμα χορηγίας για ανεξάρτητους υπαλλήλους, για το οποίο δεν απαιτείται έκθεση από εγκεκριμένο λογιστή.

Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τέθηκαν θέματα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του τομέα στεγνού καθαρισμού.

Τέλος, δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του και τις επαφές του με τις αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση των αιτημάτων των μελών του.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Στεγνού Καθαρισμού (POVEK) ενημερώνει τα μέλη του ότι κατάφερε να ενσωματώσει τη βιομηχανία σε և (ή) αυτοαπασχολούμενους δικαιούχους μερικών παροχών αναστολής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή η συμπερίληψη δημοσιεύτηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα. Έτα Αμιλανίδου, στις 9 Φεβρουαρίου 2021, Ψήφισμα 87 (KDP 62/2021) և 88 (KDP 63/2021).

Εκτός από τις προαναφερθείσες αποφάσεις, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου έλαβαν διαβεβαιώσεις για την ένταξη του κλάδου στο ειδικό πρόγραμμα χορηγίας ανεξάρτητων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, για το οποίο δεν απαιτείται έκθεση από τον εγκεκριμένο λογιστή, πρόσθεσε. .

Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τέθηκαν θέματα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του τομέα στεγνού καθαρισμού.

Τέλος, δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του και τις επαφές του με τις αρμόδιες αρχές για την ικανοποίηση των αιτημάτων των μελών του.

Source