Συμφωνία ανάληψης Brexit: Επιπτώσεις στα δικαιώματα διαμονής υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο – Κυβέρνηση, Δημόσιος Τομέας

Για να εκτυπώσετε αυτό το άρθρο, το μόνο που χρειάζεστε είναι να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στο Mondaq.com.

Ενώ η απόφαση για την εφαρμογή του Brexit ελήφθη το 2016, υπήρχαν αρκετά θέματα που εκκρεμούσαν ακόμη τις διαπραγματεύσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, που ήταν το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, έχει τεθεί σε ισχύ μια συμφωνία Brexit, η οποία αλλάζει, μεταξύ άλλων, το καθεστώς διαμονής και τα δικαιώματα διαμονής υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Όσον αφορά τους κατόχους αδειών μόνιμης διαμονής πριν από την 1η Ιανουαρίου, βάσει της Συμφωνίας Απόσυρσης, οποιοσδήποτε υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου και οι οικογένειές τους που έχουν αποκτήσει άδεια μόνιμης παραμονής και έχουν ασκήσει μόνιμη νόμιμη διαμονή στην Κύπρο, πριν από την ημερομηνία υπαναχώρησης (συμπεριλαμβάνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2020) το καθεστώς διαμονής τους στην Κύπρο, καθώς και το δικαίωμα κυκλοφορίας, εργασίας και διαμονής ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κάτοχοι τέτοιων εγγράφων διαμονής (επίσης γνωστοί ως «κίτρινο δελτίο»), συνιστάται να τα διατηρήσουν μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, καθώς αυτά αποδεικνύουν τη νόμιμη διαμονή τους στη Δημοκρατία. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να τα ανανεώσουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, μέσω μιας αίτησης που υποβάλλεται στο Τμήμα Πολιτικών Μητρώων και Μετανάστευσης.

Τα παραπάνω οφείλονται στην επιλογή της Κύπρου να ακολουθήσει το σύστημα δήλωσης που βασίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 της συμφωνίας αποχώρησης. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, όλοι οι επιλέξιμοι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους (επίσης υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου) έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τις προηγούμενες άδειες διαμονής τους ως πολίτες της ΕΕ και να τους χρησιμοποιήσουν ως απόδειξη του δικαιώματος διαμονής τους στη Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι, τα μέλη της οικογένειας υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που συμπεριλήφθηκαν ως εξαρτώμενα άτομα από τις άδειες μόνιμης διαμονής τους, αλλά δεν είναι οι ίδιοι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις άδειες διαμονής τους μέχρι τη λήξη, αλλά, τότε θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για νέα Έγγραφο διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Ανάληψης.

Το ίδιο ισχύει για όλους τους κατόχους αδειών μόνιμης διαμονής με ημερομηνία λήξης. Πρέπει να σημειωθεί ότι, το Τμήμα Πολιτικού Μητρώου και Μετανάστευσης της Κύπρου συνέταξε τα σχετικά έντυπα αίτησης για καθεμία από τις παραπάνω καταστάσεις.

Όσον αφορά τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς άδεια μόνιμης διαμονής, από την 1η Ιανουαρίου 2021, οποιοσδήποτε υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν έχει λάβει προηγουμένως άδεια μόνιμης διαμονής, δεν μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση για έναν σύμφωνα με τους προηγούμενους κανονισμούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν δικαιούνται πλέον τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και την ελεύθερη εργασία εντός των ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Αντ ‘αυτού, εάν ένας υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου ενδιαφέρεται να αποκτήσει προσωρινή ή μόνιμη κατοικία στην Κύπρο, είτε πρόκειται για απασχόληση είτε για λόγους διαμονής, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδρομή που ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών. Μπορούν ακόμη να αποκτήσουν κατοικία μέσω αυτής της διαδρομής, αλλά υπόκειται σε ορισμένους όρους και κριτήρια που πληρούνται.

Συνολικά, όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε αλλαγή των συνθηκών, συνιστάται για τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να ελέγξουν εάν υπάρχουν οι άδειες διαμονής τους και να δουν εάν πρέπει να γίνουν ανανεώσεις.

Αρχικά δημοσιεύθηκε από το Cyprus Mail

Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου προορίζεται να παρέχει έναν γενικό οδηγό για το θέμα. Θα πρέπει να αναζητήσετε ειδικές συμβουλές σχετικά με τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ: Κυβέρνηση, Δημόσιος Τομέας από την Κύπρο

Προετοιμασία για κανονιστικές επισκέψεις AML

Οικονομικά Μάλτα

Κατά τα τελευταία χρόνια, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αυξήσει σημαντικά τον ρόλο τους στην επιβολή, και αυτό φαίνεται από τα βαριά πρόστιμα που επιβάλλονται, από τη δημοσίευση τέτοιων προστίμων

Cayman Islands AML Country Ενημέρωση

Κόνυερς

Τα νησιά Cayman είναι ένα κορυφαίο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο με μια ισχυρή ρυθμιστική δομή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των Νήσων Κέιμαν έχει προσεκτικά …

.Source