Συμφωνία απόσυρσης Brexit: επιπτώσεις στα δικαιώματα διαμονής υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο

Από την Κριστιάνα Γεωργίου

Ενώ η απόφαση για την εφαρμογή του Brexit ελήφθη το 2016, υπήρχαν αρκετά θέματα που εκκρεμούσαν ακόμη τις διαπραγματεύσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, που ήταν το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, έχει τεθεί σε ισχύ μια συμφωνία Brexit, η οποία αλλάζει, μεταξύ άλλων, το καθεστώς διαμονής και τα δικαιώματα διαμονής υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Όσον αφορά τους κατόχους αδειών μόνιμης διαμονής πριν από την 1η Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ανάκλησης, οποιοσδήποτε υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου και οι οικογένειές τους που έχουν αποκτήσει άδεια μόνιμης διαμονής και έχουν ασκήσει μόνιμη νόμιμη διαμονή στην Κύπρο, πριν από την ημερομηνία υπαναχώρησης (συμπεριλαμβάνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2020) το καθεστώς διαμονής τους στην Κύπρο, καθώς και το δικαίωμα κυκλοφορίας, εργασίας και διαμονής ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κάτοχοι τέτοιων εγγράφων διαμονής (επίσης γνωστοί ως «κίτρινο δελτίο»), συνιστάται να τα διατηρήσουν μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, καθώς αυτά αποδεικνύουν τη νόμιμη διαμονή τους στη Δημοκρατία. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να τα ανανεώσουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, μέσω μιας αίτησης που υποβάλλεται στο Τμήμα Πολιτικών Μητρώων και Μετανάστευσης.

Τα παραπάνω οφείλονται στην επιλογή της Κύπρου να ακολουθήσει το σύστημα δήλωσης που βασίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 της συμφωνίας υπαναχώρησης. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, όλοι οι επιλέξιμοι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους (επίσης υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου) έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τις προηγούμενες άδειες διαμονής τους ως πολίτες της ΕΕ και να τους χρησιμοποιήσουν ως απόδειξη του δικαιώματος διαμονής τους στη Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι, τα μέλη της οικογένειας των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που συμπεριλήφθηκαν ως εξαρτώμενα άτομα από τις άδειες μόνιμης διαμονής τους, αλλά δεν είναι οι ίδιοι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις άδειες διαμονής τους μέχρι τη λήξη τους, αλλά, τότε θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για νέα Έγγραφο διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Ανάληψης.

Το ίδιο ισχύει για όλους τους κατόχους αδειών μόνιμης διαμονής με ημερομηνία λήξης. Πρέπει να σημειωθεί ότι, το Τμήμα Πολιτικού Μητρώου και Μετανάστευσης της Κύπρου συνέταξε τα σχετικά έντυπα αίτησης για καθεμία από τις παραπάνω καταστάσεις.

Όσον αφορά τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς άδεια μόνιμης διαμονής, από την 1η Ιανουαρίου 2021, οποιοσδήποτε υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν έχει λάβει προηγουμένως άδεια μόνιμης διαμονής, δεν μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση για έναν σύμφωνα με τους προηγούμενους κανονισμούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν δικαιούνται πλέον τα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ελεύθερης εργασίας εντός των ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Αντ ‘αυτού, εάν ένας υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου ενδιαφέρεται να αποκτήσει προσωρινή ή μόνιμη κατοικία στην Κύπρο, είτε πρόκειται για απασχόληση είτε για λόγους διαμονής, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδρομή που ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών. Μπορούν ακόμη να αποκτήσουν κατοικία μέσω αυτής της διαδρομής, αλλά υπόκειται σε ορισμένους όρους και κριτήρια που πληρούνται.

Συνολικά, όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε αλλαγή των συνθηκών, συνιστάται για τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να ελέγξουν εάν υπάρχουν οι άδειες διαμονής τους και να δουν εάν πρέπει να γίνουν ανανεώσεις.

  • Η Christiana Georgiou είναι δικηγόρος στην Elias Neocleous & Co LLC.

Source