Συνεδριάζει η Ομάδα Συνέλευσης Κόμματος Εθνικής Ενότητας

Ο πρωθυπουργός Σανέρ και ο απολυθείς του Αλί Πίλι θα συναντηθούν σήμερα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.