Συνεχίζεται η απαγόρευση της Κυριακής

Συνεχίζεται η απαγόρευση της Κυριακής στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου Covid-19.