Συντονισμός με φορείς ανάπτυξης ΧΑΚ για προσέλκυση επενδύσεων

Ανάπτυξη ΟΚΠ για την προσέλκυση επενδύσεων με αναπτυξιακούς οργανισμούς

Αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση να αναληφθούν κοινές δράσεις και να συσταθεί ειδική επιτροπή

Το ΧΑΚ έχει ξεκινήσει συντονισμό με όλους τους αναπτυξιακούς οργανισμούς της χώρας για την προετοιμασία ξένων προτάσεων για την Κυβέρνηση μέσω διαφανών και αξιόπιστων διαδικασιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οργάνωσε μια διαδικτυακή συνάντηση την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα οικονομικής «εταιρικής ανάπτυξης» και προσέλκυσης νέων επενδύσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι πρόεδροι και αξιωματούχοι του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (CCCI), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Κατασκευαστών (ΟΕΒ), του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου (SELK), του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων του Συνδεδεμένου Συλλόγου . (CIPA), Cyprus Investment Fund Association (CIFA) և Cyprus Fiduciary Association (CYFA).

Κατά τη διάρκεια του ανοιχτού διαλόγου, δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους όλων των συμμετεχόντων οικονομικών οντοτήτων να ανταλλάξουν απόψεις, να καταγράψουν αποτελέσματα σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις των προαναφερόμενων θεμάτων. Συζητήθηκε επίσης η προσπάθεια διαμόρφωσης κοινών καθηκόντων για την υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς για την προώθησή τους. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί ένα πρακτικό και πρακτικό αποτέλεσμα μέσω της εφαρμογής τέτοιων προτάσεων, οι οποίες θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΣΔ, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι οποιοδήποτε περαιτέρω σχέδιο / ρύθμιση του κράτους για την προσέλκυση νέων επενδύσεων θα πρέπει να επικεντρώνεται στις απαραίτητες εγγυήσεις – διαφανή πρότυπα, καθώς και ορθολογικές διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία. Η Κύπρος, τα ιδρύματά της companies οι εταιρείες της, μέσω της συμμόρφωσης με τέτοιες συμφωνίες և αποτελεσματικότητας. Είπε ότι το Χρηματιστήριο, με τις αγορές, τα αγαθά, τις υπηρεσίες του, την υπάρχουσα δομή, το θεσμικό υπόβαθρο, τη σύγχρονη υποδομή εφοδιαστικής, παρέχει όλες τις εγγυήσεις για να συμβάλουν θετικά σε αυτές τις ευρύτερες προσπάθειες αναζωογόνησης των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις των αξιωματούχων των προαναφερθέντων οργανισμών / ενώσεων στη συνεδρίαση ανέφεραν την ανάγκη για ένα ευέλικτο, διαφανές πλαίσιο στο οποίο θα ενθαρρύνονταν να προσελκύσουν στοχευμένες, αποτελεσματικές εγχώριες και ξένες επενδύσεις στην παραγωγικότητα. τομείς ανάπτυξης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών εταιρειών και της οικονομίας γενικότερα.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί / ενώσεις αποφάσισαν να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους τους επόμενους μήνες σχετικά με τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνεδρίαση meeting για τη σύσταση μιας ad hoc επιτροπής ανώτερων στελεχών για τη σύσταση περαιτέρω δράσεων. Στόχος είναι οι ενέργειες αυτές να οδηγήσουν στην προετοιμασία και την υποβολή συνολικού μνημονίου σε συνδυασμό με τις προτάσεις για την επίτευξη κοινών στόχων προς όφελος της κυπριακής οικονομίας στο σύνολό της.

Source