Σχέδιο επανενεργοποίησης των ναρκών στο νότο

Στη Νότια Κύπρο, το Τμήμα Γεωλογικής Έρευνας εκπόνησε ένα σχέδιο δράσης για την επανενεργοποίηση συνολικά 26 ορυχείων που εγκαταλείφθηκαν μεταξύ του 1957 και του 1999.

Σύμφωνα με την έκθεση του Φιλελεύθερου, μεταξύ των μεταλλείων χαλκού, χρυσού, σιδηροπυριτίου και αργύρου που μπορούν να ξαναρχίσουν στη στρατηγική έρευνα περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, υπάρχουν οι Sha, Kapedon, Kokkinoneru, Alestu και Mathiat S (strongilos).

Στο σχέδιο δράσης της ελληνοκυπριακής διοίκησης σχετικά με τη νέα βιομηχανική πολιτική που καλύπτει την περίοδο 2019-2030, την κυκλική οικονομία, δηλαδή την παράταση του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υλικών που πιστεύεται ότι έχουν ολοκληρώσει τους κύκλους ζωής τους μέχρι σήμερα. Τονίζεται ότι τα απόβλητα εξόρυξης από προηγούμενες περιόδους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων υλικών.

Source