Σχεδόν 6.000 περιπτώσεις σε 14 ημέρες – H … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Από τις 12 Ιανουαρίου, αναφέρθηκαν σχεδόν 6.000 περιπτώσεις και οι περισσότερες από τις επαρχίες επιδεινώθηκαν.

Σύμφωνα με την Εθνική Έκθεση που δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας, καταγράφηκαν 5.907 υποθέσεις από τις 30 Δεκεμβρίου έως τις 12 Ιανουαρίου, με αρνητικό ηγέτη τη Λευκωσία. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 2180 υποθέσεις στη Λευκωσία, ακολουθούμενες από τη Λεμεσό με 1674 υποθέσεις. Η τρίτη θέση καταλαμβάνεται από την πόλη της Λάρνακας – 1332 υποθέσεις, ενώ στην Πάφο καταγράφηκαν 327 υποθέσεις. 295 υποθέσεις καταγράφηκαν στην Αμμόχωστο.

Λεπτομερείς πληροφορίες στην εθνική έκθεση

Από τις 12 Ιανουαρίου 2021, διαγνώστηκαν 27.827 περιπτώσεις COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία, εκ των οποίων 165 πέθαναν λόγω του COVID-19 (θνησιμότητα COVID-19 – 0,6%).

Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών του COVID-19 (14 ημέρες που διαγνώστηκαν ανά 100.000 πληθυσμούς) είναι 665,2.

• Κατά τις τελευταίες 14 ημέρες (30 Δεκεμβρίου 2020 – 12 Ιανουαρίου 2021) καταγράφηκαν 5.907 περιπτώσεις COVID-19.

o Η μέση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 ήταν 39 έτη (όριο ηλικίας 25-56 ετών), για γυναίκες – 53,2% (n = 3.140), για άνδρες – 46,7% (n = 2.756) για և 11 οι περιπτώσεις (0,2%) δεν ήταν διαθέσιμες επί του παρόντος

o Βάσει του επιδημιολογικού ιστορικού, το 1% (n = 60) είχε περιπτώσεις που είχαν ιστορικό πρόσφατων περιηγήσεων, ενώ το 99% (n = 5.847) είχαν περιπτώσεις εσωτερικής μετάδοσης.

• Στις 13 Ιανουαρίου 2021, 209 άτομα με COVID-19 νοσηλεύτηκαν (βάσει καταγεγραμμένων δεδομένων). Η μέση ηλικία τους ήταν 71 ετών (ενδο-τεταρτημόριο 62-79 ετών), 58,9% των ανδρών (n = 123) και 30,1% (n = 63) της Λευκωσίας.

• Σύμφωνα με τα αρχεία, 38 άτομα ήταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ICU) – 28 άτομα διασωλήνωσαν. Η μέση ηλικία των ασθενών με COVID-19 στη ΜΕΘ ήταν 67 έτη (μεταξύ 61-77 ετών), ενώ 24 περιπτώσεις (63,2%) ήταν μεταξύ των ανδρών. Συνολικά, 25 άτομα (65,8%) είχαν υποκείμενες ασθένειες στο ΜΜΙ.

Επιδημιολογικά δεδομένα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά, τα οποία αναφέρονται στη μονάδα επιδημιολογικής παρακολούθησης του Υπουργείου Υγείας.

Από τις 12 Ιανουαρίου 2021, διαγνώστηκαν 27.827 περιπτώσεις COVID-19 στο εργαστήριο (Διαγράμματα 1, 2: 3).

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 14 ημερών στο εργαστήριο (30 Δεκεμβρίου 2020 – 12 Ιανουαρίου 2021), διαγνώστηκαν 5.907 περιπτώσεις COVID-19. Η αθροιστική επίδραση του COVID-19 στις 12 Ιανουαρίου (διαγνώστηκε κρούσματα 14 ημερών ανά 100.000 πληθυσμούς), που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό (επικράτηση ενεργού νόσου), είναι 665,2 Ανά 100.000 κατοίκους (Σχήμα 3).

Χαρακτηριστικά των περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες

Από τις 5.907 περιπτώσεις COVID-19 που διαγνώστηκαν στις 30 Δεκεμβρίου 2020, το 53,2% ήταν γυναίκες (n = 3.140) και το 46,7% ήταν άνδρες (n = 2.756). Για 11 περιπτώσεις (0,2%) το σεξ δεν ήταν διαθέσιμο προς το παρόν.

Ανά ηλικιακές ομάδες. 863 βρέφη, παιδιά և εφήβους 0-19 ετών (14,6%), 20-59 ετών 3852 ενήλικες (65,2%), 60 ετών 1, 1.186 ηλικιωμένοι (20,1%), ενώ για 6 περιπτώσεις (0 , 1%) η ηλικία δεν ήταν διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή. Το σχήμα 4 δείχνει την κατανομή των περιπτώσεων COVID-19 ανά ηλικιακή ομάδα և φύλο. Η μέση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες είναι 39 έτη (εύρος υπεργολάβων 25-56 ετών). Η μέση ηλικία των ενηλίκων με COVID-19 (≥ 18 ετών) είναι 43 ετών (30-58 ετών).

Από τις διαγνωσμένες περιπτώσεις τις τελευταίες 14 ημέρες, 2.180 (36,9%) κατοικούσαν στη Λευκωσία, 1.647 (28,3%) στη Λεμεσό, 1.332 (22,6%) στη Λάρνακα και 327 (5,5%) στην Πάφο. 295 (5%) Στην Ελεύθερη Ζώνη της Αμμοχώστου cases 99 περιπτώσεις (1,7%) σχετίζονται με βρετανικές βάσεις ή οικισμούς στην περιοχή, ή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες (Πίνακας Α1). Το σχήμα Α2 στο παράρτημα δείχνει την κατανομή των περιπτώσεων ανά περιοχή.

Επιδημιολογική ιστορία

Τις τελευταίες 14 ημέρες (30 Δεκεμβρίου 2020 – 12 Ιανουαρίου 2021), το 1% (n = 60) από τις 590 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19 σχετίζονται με πρόσφατες περιπτώσεις ιστορικού ταξιδιού, ενώ το 99% (n = 5.847) σχετίζεται με εσωτερικές εκπομπές. Ο Πίνακας A1 στο Παράρτημα և Το Διάγραμμα Α3 (A & B) παρουσιάζει περιπτώσεις COVID-19 ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα κατά επιδημιολογικό ιστορικό, καθώς και ημερήσια ανάλυση ανά περιοχή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Κλινικά χαρακτηριστικά:

Κατά τις τελευταίες 14 ημέρες (30 Δεκεμβρίου 2020 – 12 Ιανουαρίου 2021), το 28,9% (n = 1.709) δεν ανέφερε συμπτώματα κατά τη διάγνωση, ενώ το 71,1% (n = 4,198) ανέφερε τουλάχιστον ένα Σύμπτωμα:

Υποκείμενες ασθένειες

Τις τελευταίες 14 ημέρες (30 Δεκεμβρίου 2020 – 12 Ιανουαρίου 2021), 1.608 άτομα (27,2%) με COVID-19 ανέφεραν τουλάχιστον μία σοβαρή ασθένεια.

Θάνατοι | θάνατοι

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, 165 θάνατοι καταγράφηκαν μεταξύ ατόμων που είχαν διαγνωστεί με COVID-19 από τις 14 Ιανουαρίου 2021, η κύρια αιτία της οποίας είναι η νόσος COVID-19 (θνησιμότητα COVID-19 – 0,6%). Η θνησιμότητα COVID-19 είναι 18,6 ανά 100.000 πληθυσμούς. 109 άτομα (66,1%) πέθαναν μεταξύ ανδρών και 56 (33,9%) μεταξύ γυναικών. Η μέση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που πέθαναν από την ασθένεια ήταν 82 έτη (ενδοτραπεζική περίοδος 74-87 έτη). Υπήρχαν 57 θάνατοι (34,6%) στη Λευκωσία, 52 (31,5%) στη Λεμεσό, 28 (17%) στη Λάρνακα, 13 (7,9%), 12 (7, 7) στην Ελεύθερη Αμμόχωστο. 7) 3%) Στην Πάφο և 3 θάνατοι (1,8%) σχετίζονται με βρετανικές βάσεις ή οικισμούς στη χώρα, ή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για αυτούς.

Ο μέσος χρόνος από την ημερομηνία δειγματοληψίας έως την ημερομηνία θανάτου του COVID-19 ήταν 11 ημέρες (όριο εντός του τριμήνου 6-18 ημέρες). Το γράφημα (Σχήμα 5α) δείχνει τον αριθμό των καθημερινών θανάτων που οφείλονται στο COVID-19.

Σύμφωνα με τα αρχεία, από τις 14 Ιανουαρίου 2021, 202 θάνατοι από κάθε αιτία είχαν αναφερθεί σε άτομα που είχαν διαγνωστεί με COVID-19 (θνησιμότητα από COVID-19 που διαγνώστηκε στο 0,7%). Η θνησιμότητα (θάνατοι ανά 100.000 άτομα ανά KOVID-19 που πάσχουν από οποιαδήποτε αιτία) είναι 22,7. Υπήρχαν 132 θάνατοι (65,4%) μεταξύ των ανδρών και περίπου 70 (34,6%) μεταξύ των γυναικών.

Η μέση ηλικία των ατόμων που πάσχουν από COVID-19 ήταν 82 έτη (εύρος ενδο-ασθενών: 73-87 ετών) Υπήρξαν 66 θάνατοι (31,7%) στη Λεμεσό, 64 (31,7%) στη Λευκωσία, 37 (18,3%) στη Λάρνακα και 15 (7,4%) στην Αμμόχωστο. Πάφος deaths 5 θάνατοι (2,5%) λόγω βρετανικών βάσεων ή αλλαγής κατοικίας ή δεν υπάρχουν πληροφορίες

Ο μέσος χρόνος από την ημερομηνία δειγματοληψίας έως την ημερομηνία θανάτου του ατόμου που πάσχει από COVID-19 για κάθε αιτία ήταν 10 ημέρες (ενδο-τετραγωνικό εύρος: 5-17 ημέρες). Το γράφημα (Σχήμα 5β) δείχνει τους θανάτους ατόμων που έχουν διαγνωστεί με COVID-19 (από κάθε αιτία).

Εισαγωγή σε Νοσοκομεία its Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Στις 13 Ιανουαρίου 2021, συνολικά 4,6% (n = 1.271) των περιπτώσεων COVID-19 υποβλήθηκαν σε νοσοκομειακή περίθαλψη. Η μέση ηλικία των ασθενών είναι 66 έτη (ενδο-τετραγωνικό εύρος: 52-79 έτη). Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως άνδρες (n = 734, 57,8%).

Η μέση ηλικία των νοσοκομειακών ασθενών (έως τις 14 Ιανουαρίου 2021) (n = 209) είναι 71 έτη (εύρος εντός τεταρτημορίου: 62-79 έτη) և 58,9% (n = 13) είναι άνδρες. Το 30,1% (n = 63) αναφέρθηκε σε ασθενείς στη Λευκωσία, ενώ 134 (64,1%) ανέφεραν υποκείμενες ασθένειες. Το παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 6α) δείχνει τον αριθμό των νοσοκομειακών εισαγωγών ανά ημέρα (πρώτη εισαγωγή).

Το παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 6α) δείχνει τον αριθμό των νοσοκομειακών εισαγωγών ανά ημέρα (πρώτη εισαγωγή).

Το Σχήμα 6β δείχνει τον συνολικό αριθμό ασθενών ανά ημέρα (εκτός από περιπτώσεις που εισάγονται στην ΜΕΘ).

Συνολικά, 125 ασθενείς (9,8% του συνολικού αριθμού ασθενών) εισήχθησαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ICU4). Η μέση ηλικία των ατόμων που εισάγονται στο MIA είναι 69 έτη (εύρος εντός τεταρτημορίου: 62-76 έτη). Οι ασθενείς στη ΜΕΘ ήταν κυρίως άνδρες (n = 87, 69,6%). Η μέση διάρκεια παραμονής στο MIA (για όλους τους ασθενείς που εισάγονται στη ΜΕΘ) είναι 11 ημέρες (εύρος εντός τεταρτημορίου: 7-22 ημέρες).

Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, στις 14 Ιανουαρίου 2021, υπήρχαν 38 ασθενείς στο CMS. Η μέση ηλικία αυτών των ασθενών ήταν 67 ετών (ενδοτραχειακό εύρος 61-77 ετών). Το 63,2% των περιπτώσεων (n = 24) αφορούσε άνδρες, ενώ 25 άτομα (65,8%) στη ΜΕΘ είχαν υποκείμενες ασθένειες.

Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, επί του παρόντος ο αριθμός των ασθενών στη ΜΕΘ είναι 4,3 ανά 100.000 κατοίκους. Από τους 125 ασθενείς που εισήχθησαν στην CRU, 113 (90,4%) είχαν επωασθεί και 28 ακόμα.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ασθενείς με COVID-19 στη ΜΕΘ (με ή χωρίς διασωλήνωση) (Εικόνα 7).

Ανάκτηση

Στις 13 Ιανουαρίου 2021, 67,8% (COVID-19 περιπτώσεις n = 18.743 περιπτώσεις5) ανακτήθηκαν – 1.314 (7%) είχαν αρνητικό αποτέλεσμα μετά το πρώτο θετικό τεστ, ,4 17.429 (93%) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άτομα που πληρούν τα κριτήρια ανάκτησης θα είναι διαθέσιμα σε μελλοντικές αναφορές (βάσει πρόσφατων οδηγιών).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ.

Source