Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι εργαζόμενοι έλαβαν χαμηλότερους μισθούς το 2018 από ό, τι το 2010

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία, οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης έλαβαν χαμηλότερους μισθούς το 2018 από ό, τι το 2010

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για τα κέρδη του 2018, οι μέσες μηνιαίες συνολικές αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ήταν κατά μέσο όρο 1.837 ευρώ (άνδρες – 1.977 ευρώ, γυναίκες – 1.676 ευρώ).

Σε σύγκριση με τα μηνιαία κέρδη που καταγράφηκαν το 2014, σημειώθηκε αύξηση 5,1% (άνδρες – 5,2% και γυναίκες – 5,0%).

“Το 2018, ο μηνιαίος μισθός των εργαζομένων (1.837 ευρώ) παραμένει χαμηλότερος από το 2010 (1.890 ευρώ)”, ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μέσες ετήσιες συνολικές αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ήταν κατά μέσο όρο 23.791 ευρώ (άνδρες – 25.618 ευρώ, γυναίκες – 21.706 ευρώ). Σε σύγκριση με τα ετήσια κέρδη που καταγράφηκαν το 2014, σημειώθηκε αύξηση 5,2% (άνδρες – 5,1%, γυναίκες – 5,3%). Το επίπεδο των ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων το 2018 (23.791 ευρώ) παραμένει χαμηλότερο από το 2010 (24.530 ευρώ).

Σύμφωνα με την έρευνα, η μεγαλύτερη κατηγορία πλήρους απασχόλησης և ετήσιο εισόδημα εργαζομένων πλήρους απασχόλησης είναι η κατηγορία “1 – ανώτεροι διευθυντές” – 5.697 ευρώ και 76.919 ευρώ, αντίστοιχα.

Οι κατηγορίες όπου παρατηρήθηκε ο χαμηλότερος μέσος μηνιαίος և ετήσιος μισθός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. Α) “9 – Ειδικευμένοι εργαζόμενοι, χειρώνακτες – μικροί επαγγελματίες”, αντίστοιχα 1.146 ευρώ և 14 682 ευρώ և β) “6 – Ειδικευμένοι αγρότες” κατηγορία κτηνοτρόφων, δασοπόροι – ψαράδες “, αντίστοιχα 1.177 ευρώ և 14 713 ευρώ κατηγορία με μικρό αριθμό υπαλλήλων για αυτήν τη μελέτη).

Το 2018, ο μεγαλύτερος τομέας οικονομικής δραστηριότητας με ετήσια κέρδη υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης ήταν ο τομέας «λατομεία B-mines» (τομέας με πολύ χαμηλή απασχόληση), ο μέσος μισθός ήταν 3.225 ευρώ և 45.247 ευρώ, αντίστοιχα. Ακολουθείται από το “Κ. Τομέας χρηματοοικονομικής և ασφαλιστικής δραστηριότητας », του οποίου το μέσο μηνιαίο εισόδημα είναι 3.017 ευρώ και το μέσο ετήσιο εισόδημα είναι 39.886 ευρώ.

Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε ο χαμηλότερος μέσος μηνιαίος և ετήσιος μισθός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον τομέα “I – Υπηρεσίες στέγασης – υπηρεσίες τροφοδοσίας”, αντίστοιχα 1.229 ευρώ և 15.940 ευρώ, καθώς και στον τομέα “S – Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών”. 1.285 ευρώ αντίστοιχα ,0 16.096 ευρώ.

Αναφέρεται ότι το 2018, ο μέσος ωριαίος μισθός των υπαλλήλων ήταν 10,78 ευρώ για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και 8,08 ευρώ για υπαλλήλους μερικής απασχόλησης. Οι άνδρες πλήρους απασχόλησης κέρδισαν κατά μέσο όρο 11,33 ευρώ, γυναίκες – 10,15 ευρώ και άνδρες μερικής απασχόλησης – 7,99 ευρώ και γυναίκες – 8,16 ευρώ.

“Σε σύγκριση με το 2014, σημειώθηκε αύξηση 3,1% στις ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και αύξηση 14,5% στις ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων μερικής απασχόλησης”, πρόσθεσε.

Η αύξηση των μισθωτών μερικής απασχόλησης οφείλεται στη μεγάλη αύξηση του αριθμού τους σε όλη την αγορά εργασίας, ιδίως στις επαγγελματικές κατηγορίες “Ειδικευμένοι” և “Τεχνικοί և Βοηθοί և Σχετικά επαγγέλματα”.

Πηγή: KYPE

Source