Σύνθετος Οικονομικός Δείκτης Κύπρου (ΕΕΠ)

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Ο Κυπριακός Σύνθετος Σύνθετος Οικονομικός Δείκτης (ΔΤΚ) σημείωσε ετήσια πτώση 4,3% τον Δεκέμβριο του 2020, φτάνοντας το 101,9%, 4,7% το Νοέμβριο και 3,7% τον Οκτώβριο (με βάση τα τελευταία αναθεωρημένα στοιχεία).

Η πτώση του δείκτη το Νοέμβριο δεν φαίνεται να συνεχίζεται τον Δεκέμβριο, εν μέσω προσδοκιών για την άφιξη διεθνών εμβολίων. Πιο συγκεκριμένα, αν και ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Κύπρος) στη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, επιδεινώθηκε το Νοέμβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, σημείωσε ετήσια βελτίωση τον Δεκέμβριο, συμβάλλοντας θετικά στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες στο σπίτι συνεχίζουν να αυξάνονται σημαντικά, αντανακλώντας εν μέρει τον αυξανόμενο κύκλο εργασιών των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Η βελτίωση, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, που φαίνεται να καταγράφει τον όγκο των λιανικών πωλήσεων τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, συνέβαλε επίσης προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, ορισμένες εσωτερικές μεταβλητές επηρεάζουν αρνητικά το SPD. Ειδικότερα, παρά την εποχικότητά του, ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στην ανάκαμψη του ΕΕΠ, καθώς οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020 συνέχισαν να μειώνονται σημαντικά σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, η ετήσια βελτίωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να επιβραδύνεται, αντικατοπτρίζοντας τόσο τα πρόσφατα μέτρα κατά της επιδημίας όσο και τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Τέλος, η σημαντική ετήσια αύξηση του συνολικού αριθμού των ρεκόρ πωλήσεων ακινήτων που καταγράφηκε τον Οκτώβριο αντιστράφηκε, καθώς τα ετήσια αρνητικά ετήσια επιτόκια καταγράφηκαν για το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020.

Συμπερασματικά, η βελτίωση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης του ΕΕΠ τον Δεκέμβριο του 2020 αντικατοπτρίζει τη μείωση της αβεβαιότητας της άφιξης νέων εμβολίων κατά της επιδημίας. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή καθώς πολλές χώρες επιβάλλουν νέους περιορισμούς τον Ιανουάριο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία κατασκευής ευρετηρίου SPD μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο. http://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/cyprus-composite-leading-economic-index-cclei

Σημειώσεις:

  1. Ο δείκτης SPD βασίζεται στο οικονομετρικό μοντέλο Aruoba, Diebold και Scotti (ADS) (2009).
  2. Τον Δεκέμβριο του 2020, το SPOD κατασκευάστηκε με βάση την τιμή του πετρελαίου (Brent Crude), το DOC στην Ευρωζώνη, τον συνολικό αριθμό εγγράφων για την πώληση ακινήτων, καθώς και την υψηλή συχνότητα των αφίξεων επιβατών, τον όγκο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Δεκέμβριο, ενώ τα άλλα στοιχεία του αξιολογήθηκαν με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για έναν αριθμό οικονομικών δεικτών. Αναφέρεται ότι ελέγχθηκε το αρχικό ΕΕΠ Νοεμβρίου, το οποίο καταχωρήθηκε στην προηγούμενη έκδοση του ΕΕΠ τον Νοέμβριο του 2020.

Ο Κυπριακός Σύνθετος Σύνθετος Οικονομικός Δείκτης (ΔΤΚ) σημείωσε ετήσια πτώση 4,3% τον Δεκέμβριο του 2020, φτάνοντας το 101,9%, 4,7% το Νοέμβριο και 3,7% τον Οκτώβριο (με βάση τα τελευταία αναθεωρημένα στοιχεία).

Η πτώση του δείκτη το Νοέμβριο δεν φαίνεται να συνεχίζεται τον Δεκέμβριο, εν μέσω προσδοκιών για την άφιξη διεθνών εμβολίων. Πιο συγκεκριμένα, αν και ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Κύπρος) επιδεινώθηκε τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020 στη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, βελτιώθηκε ετησίως τον Δεκέμβριο, συμβάλλοντας θετικά στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες στο σπίτι συνεχίζουν να αυξάνονται σημαντικά, αντανακλώντας εν μέρει τον αυξανόμενο κύκλο εργασιών των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Η βελτίωση, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, που φαίνεται να καταγράφει τον όγκο των λιανικών πωλήσεων τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, συνέβαλε επίσης προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, ορισμένες εσωτερικές μεταβλητές επηρεάζουν αρνητικά το SPD. Συγκεκριμένα, παρά την εποχικότητά του, ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στην ανάκαμψη του ΕΕΠ, καθώς τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2020, οι αφίξεις τουριστών συνέχισαν να μειώνονται σημαντικά σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, η ετήσια βελτίωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να επιβραδύνεται, αντανακλώντας τόσο τα πρόσφατα μέτρα κατά της επιδημίας όσο και τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Τέλος, η σημαντική ετήσια αύξηση του συνολικού αριθμού των ρεκόρ πωλήσεων ακινήτων που καταγράφηκε τον Οκτώβριο αντιστράφηκε, καθώς τα ετήσια αρνητικά ετήσια επιτόκια καταγράφηκαν για το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020.

Συμπερασματικά, η βελτίωση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης του ΕΕΠ τον Δεκέμβριο του 2020 αντικατοπτρίζει τη μείωση της αβεβαιότητας σχετικά με την άφιξη νέων εμβολίων κατά της επιδημίας. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή καθώς πολλές χώρες επιβάλλουν νέους περιορισμούς τον Ιανουάριο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία κατασκευής ευρετηρίου SPD μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο. http://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/cyprus-composite-leading-economic-index-cclei

Σημειώσεις:

  1. Ο δείκτης SPD βασίζεται στο οικονομετρικό μοντέλο Aruoba, Diebold και Scotti (ADS) (2009).
  2. Το SPD για τον Δεκέμβριο του 2020 βασίστηκε στην τιμή του πετρελαίου (Brent Crude), το DOC στην Ευρωζώνη, τον συνολικό αριθμό εγγράφων για την πώληση ακινήτων, καθώς και την υψηλή συχνότητα των αφίξεων επιβατών και την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται. Τον Δεκέμβριο, ενώ τα άλλα στοιχεία του αξιολογήθηκαν με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για έναν αριθμό οικονομικών δεικτών. Αναφέρεται ότι ελέγχθηκε το αρχικό ΕΕΠ Νοεμβρίου, το οποίο καταχωρήθηκε στην προηγούμενη έκδοση του ΕΕΠ τον Νοέμβριο του 2020.

Source