Τίτλος του Gündem Kıbrıs: “OPEN, OPEN!”

Κυπριακός Σύνδεσμος Δημοσίων Μεταφορών Κύπρου “Φέρνουμε τα οχήματά μας για μεταφορά γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε!” οργάνωσε χθεσινή δράση στο όχημα στη Λευκωσία με το σύνθημα…