Τα διαβατήρια στη Νότια Κύπρο διανέμονται ως “ένα δωρεάν σε μία περιοχή”

Αναφέρθηκε ότι η επιτροπή, η οποία συστάθηκε για τη διερεύνηση του σκάνδαλου “χρυσά διαβατήρια” που ξέσπασε στη Νότια Κύπρο, έκρινε ότι οι μισές από αυτές τις υπηκοότητες που χορηγήθηκαν μέσω του επενδυτικού προγράμματος χορηγήθηκαν παράνομα.

Η εφημερίδα Πολίτης, στο άρθρο της με τίτλο «Τα μισά από τα χρυσά διαβατήρια ένα δωρεάν για ένα… Η έκθεση βρίσκεται στο Γενικό Εισαγγελέα», έγραψε ότι η έκθεση των 515 σελίδων της επιτροπής υποβλήθηκε χθες στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και σύμφωνα με την Στατιστικά στοιχεία στην έκθεση, το 51,81% των διαβατηρίων εκδόθηκαν παράνομα.

Η εφημερίδα σημείωσε ότι η έκθεση περιελάμβανε 2.000 478 έκτακτες υπηκοότητες που εκδόθηκαν μεταξύ 2007 και 2016 και πληροφορίες σχετικά με 417 υπηκοότητες “υψηλού κινδύνου” που εκδόθηκαν μεταξύ 2007 και 2020.

Σύμφωνα με την έκθεση, παρατηρήθηκε επίσης στην έκθεση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπηκοότητας που χορηγούνται παράνομα είναι αυτές που δίνονται σε σύζυγοι και παιδιά.

Η εφημερίδα σημείωσε ότι η τετραμελής ερευνητική επιτροπή υπέβαλε επίσης προτάσεις για κυρώσεις, πειθαρχία και διοικητικά εγκλήματα και ότι θα διερευνηθεί επίσης η ακύρωση ορισμένων πολιτών.

.Source