Τα μέλη του Συμβουλίου Συνέλευσης και οι επιτροπές καθορίστηκαν

Στη Γενική Συνέλευση της Συνέλευσης, ανακοινώθηκε η απόφαση σχετικά με τον αριθμό των μελών του Προεδρικού Συμβουλίου και των Μόνιμων Επιτροπών, η οποία καθορίστηκε ομόφωνα από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.

Ο αριθμός των μελών του νέου Προεδρικού Συμβουλίου και η συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων καθορίστηκαν επίσης στη Συνέλευση.

Σύμφωνα με αυτό; Το Δικαστήριο θα αποτελείται από 1 Πρόεδρο της Συνέλευσης, 1 Αντιπρόεδρο, 1 διοικητικό επόπτη και 3 υπαλλήλους. Στο Δικαστήριο θα υπάρχουν 3 μέλη του UBP, 2 μέλη του CTP και 1 μέλος της HP

Ο αριθμός των πολιτικών κομμάτων και των μελών στις επιτροπές έχει ως εξής:

Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών, Προϋπολογισμού: 7 ΜΕΛΗ

4 UBP, 2 CTP, 1 HP

Νομικές και Πολιτικές Υποθέσεις, Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων: 6 ΜΕΛΗ

UBP 3, CTP 2, HP 1

Επιτροπή Διοικητικής, Δημόσιας και Υγείας: 6 ΜΕΛΗ

UBP 3, CTP 2, HP 1

Επιτροπή Ελεγκτικού Συνεδρίου: 6 ΜΕΛΗ

UBP 3, CTP 2, HP 1

Επιτροπή Αναφορών και Διαμεσολαβητή: 7 ΜΕΛΗ

UBP 4, CTP 2, HP 2

Επιτροπή συμμόρφωσης ΕΕ: ​​6 ΜΕΛΗ

UBP 3, CTP 2, HP 1

Επιτροπή διερεύνησης παρατυπιών στο KIBTEK: 6 ΜΕΛΗ

UBP 3, CTP 2, HP 1

Επιτροπή τροποποίησης του νόμου: 9 ΜΕΛΗ

UBP 3, CTP 2, HP 1, DP 1, TDP 1, YDP 1

Source