Τα οικονομικά πρωτόκολλα λειτουργούσαν πάντα «μονομερώς» μέχρι σήμερα

Μάτια, συνδεθείτε στις δύο χώρες μας, “το έργο του χρηματοοικονομικού πρωτοκόλλου” από την Τουρκία με τον αντιπρόεδρο για υπογραφή με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της Φουάτ.

Τόσο η διάρκεια όσο και οι λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου και το ποσό που θα μεταφερθεί στην ΤΔΒΚ θα καταστούν σαφή τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

Πρόσφατα υπεγράφη το τέλος Μαΐου του περασμένου έτους μεταξύ της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ “Έτος 2020 με την κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας μεταξύ της κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου Συμφωνία Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Συνεργασίας”.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΕΤΩΝ Ετοιμάζεται τον Οκτώβριο του 2020 και δεν θα πραγματοποιηθεί

Στην «τελευταία συμφωνία», τονίστηκε ιδιαίτερα ότι το συμβαλλόμενο μέρος της ΤΔΒΚ θα συμμορφωθεί με τους περιορισμούς στον αριθμό του προσωπικού και στην απασχόληση σύμφωνα με το σχέδιο δράσης στο παράρτημα της συμφωνίας, θα λάβει ορισμένα διαρθρωτικά μέτρα, την πρόταση του Οικονομικού Προγράμματος που καλύπτει το 2021 έως το τέλος Οκτωβρίου το αργότερο και τα διαρθρωτικά βήματα μετασχηματισμού έως το τέλος του έτους. Αναφέρθηκε ότι ήταν υποχρεωμένο να προετοιμάσει ένα ελάχιστο τριετές σχέδιο που θα περιλαμβάνει μακροοικονομικούς στόχους, στρατηγικούς στόχους και δράσεις μεταρρύθμισης.

Στη συμφωνία, άρθρα όπως η σύσταση επιτροπών υλοποίησης και παρακολούθησης που αποτελούνται από τουλάχιστον 3 υπαλλήλους σε όλα τα υπουργεία της ΤΔΒΚ έως τις 15 Ιουνίου 2020 επέστησαν την προσοχή.

Τα προγράμματα, τα οποία υπογράφονταν πάντα για 3 χρόνια από το 2010, άρχισαν να υπογράφονται ετησίως από το 2018-2019.

Επιπλέον, οι συμφωνίες, οι οποίες υπογράφηκαν τον Δεκέμβριο, πριν περάσει ο προϋπολογισμός από το 2010, υπογράφηκαν τον Ιούλιο από το 2019 και τον Μάιο από το 2020.

Τονίστηκε ότι “θα πραγματοποιηθεί εγκαίρως και πλήρως”

Η συμφωνία του 2020 έως το τέλος του έτους στη χώρα μας της Τουρκίας 2 δισεκατομμύρια 288 εκατομμύρια 976 χιλιάδες TL θα δώσει επιχορηγήσεις και δάνεια και η κυβέρνηση της Κύπρου σε τομείς όπου η ανάγκη προοριζόταν να παρέχει τεχνική βοήθεια μέσω δημοσίων υπαλλήλων.

Πρωθυπουργός της περιόδου Έρσιν Τατάρ Στο “σχέδιο δράσης” που επισυνάπτεται στο κείμενο της τελευταίας συμφωνίας που υπεγράφη από τον Αντιπρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, Fuat Oktay μέσω τηλεδιάσκεψης, τονίστηκε ότι οι δράσεις στόχου και μεταρρύθμισης θα πραγματοποιηθούν εγκαίρως και ολοκληρωμένες τρόπος”.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020;

Η Τουρκία και η ΤΔΒΚ δεκαετίες ή οικονομικά πρωτόκολλα που υπογράφηκαν με τους ανώτερους αξιωματούχους της φράσης «στίγματα» ή «εντελώς μονόπλευρη» λειτουργεί.

Η αλλαγή κυβερνήσεων, πρωθυπουργού ή υπουργικού συμβουλίου είναι συχνά πολιτική αναταραχή καθώς «θύματα» δεν αλλάζει το γεγονός ότι παρά τα πρωτόκολλα, οι σχέσεις Τουρκίας-ΤΔΒΚ …

Στο σχέδιο δράσης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της τελευταίας συμφωνίας, τα ακόλουθα άρθρα συμπεριλήφθηκαν με έμφαση “σίγουρα θα πραγματοποιηθεί”, αλλά κανένα από αυτά δεν πραγματοποιήθηκε.

 1. Ο συνολικός αριθμός των νέων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων υπαλλήλων) που θα απασχοληθούν στο δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων και των οργανισμών) δεν υπερβαίνει τον αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν το δημόσιο τομέα κατά το προηγούμενο έτος για το 2020

(Κατά τη διάρκεια του 2020)

 1. Ο αριθμός των νέων προσωρινών εργαζομένων που θα απασχοληθεί δεν υπερβαίνει τον αριθμό των προσωρινών εργαζομένων που εγκατέλειψαν το κοινό το προηγούμενο έτος (για το 2020)
 2. Μελέτες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης TRNC, για συνέχιση της συνεργασίας με την Τουρκία και την επιτάχυνση του ψηφιακού έργου (καθ ‘όλη τη διάρκεια του 2020)
 3. Τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους ή / και των οποίων η διοίκηση διορίζονται από το κοινό, δεν αναθέτουν τα καθήκοντά τους χωρίς κατανομή και δεν κάνουν απώλειες δασμών (για 2020 έτη)
 4. Βελτίωση της θεσμικής και τεχνικής ικανότητας του Στατιστικού Ινστιτούτου TRNC (2020)
 5. Επαγγελματικοποίηση της διαχείρισης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, προετοιμασία του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και θέσπιση του Νόμου Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποίηση) του Κεφαλαίου 114 (2020)
 6. Ανάλυση της αναλογιστικής ισορροπίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για τα επόμενα 20 χρόνια και εφαρμογή των απαραίτητων διαρθρωτικών μέτρων (2020)
 7. Προετοιμασία και έγκριση του γενικού σχεδίου TRNC Ports (2020)
 8. Το Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού τίθεται σε ισχύ με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Σχεδίου Δράσης (2020)
 9. Λήψη των απαραίτητων μέτρων και ρύθμιση για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων (2020)
 10. εφαρμογή και αναθεώρηση των συμφωνιών για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ και ενημέρωση (2020)
 11. Ο νόμος για την ενεργειακή απόδοση τίθεται σε ισχύ (2020)
 12. Συνεχίστε να εργάζεστε σε έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (2020)
 13. Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών για τη γεωργία (2020)
 14. Εφαρμογή του σχεδίου δράσης στρατηγικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με το διάταγμα του Συμβουλίου Υπουργών (2020)
 15. Αύξηση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης Επενδύσεων του Υπουργείου Δημόσιων Έργων και Υγείας της ΤΔΒΚ (YAGA) και της Μονάδας Προετοιμασίας και Υλοποίησης του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών χρησιμοποιώντας αδρανείς μηχανικούς και αρχιτέκτονες (1 Ιουνίου 2020)
 16. Σύσταση επιτροπών υλοποίησης και παρακολούθησης έργων που αποτελούνται από τουλάχιστον 3 υπαλλήλους σε όλα τα υπουργεία της ΤΔΒΚ (15 Ιουνίου 2020).

.Source