Τα οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου και του Ισραήλ ανταλλάσσουν εμπειρογνωμοσύνη

Τα ενδιαφερόμενα μέρη του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της εμπειρίας και της εμπειρογνωμοσύνης του Ισραήλ στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, μέσω μιας σειράς ψηφιακών διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, τα έξι διαδικτυακά εργαστήρια, με τίτλο «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών: Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα για την Κύπρο», διοργανώθηκαν από τον Αρχηγό Επιστήμονα Έρευνας και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Το Ίδρυμα (RIF), σε συνεργασία με το MASHAV, τον Οργανισμό Διεθνούς Συνεργασίας του Ισραήλ, τη Golda Meir MASHAV – Carmel International Training Center και το τμήμα οικονομικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, σε συντονισμό με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο.

Πάνω από 30 εκπρόσωποι παρακολούθησαν τις διαλέξεις και είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί ένα σύγχρονο οικοσύστημα Ε & Α. Πιο συγκεκριμένα, διακεκριμένοι Ισραηλινοί ομιλητές παρουσίασαν θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη δομών καινοτομίας, όπως επιταχυντές, θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα και Γραφεία Μεταφοράς Γνώσης. Παρουσίασαν επίσης βέλτιστες πρακτικές για την προσέλκυση επενδύσεων υψηλού κινδύνου, αλλά και τρόπους ανάπτυξης και εφαρμογής πρωτοποριακών μεθόδων για την προώθηση της καινοτομίας. Οι διαλέξεις ήταν διαδραστικές, με τους συμμετέχοντες να συμμετέχουν σε εποικοδομητικές συζητήσεις, να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες.

Ο επικεφαλής επιστήμονας Δρ. Νικόλας Μαστρογιάννοπουλος τόνισε τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων. «Πρωτοβουλίες όπως αυτό, ενισχύουν τις συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν το κυπριακό οικοσύστημα Ε & Α», είπε.

Ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος αναφέρθηκε επίσης στη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, η οποία δημιουργεί συστηματικά νέες προοπτικές με πολλαπλά οφέλη και για τις δύο χώρες.

Ο Γενικός Διευθυντής της RIF, Θεόδωρος Λουκαΐδης χαιρέτισε τον σημαντικό ρόλο τέτοιων δράσεων όσον αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας του τοπικού οικοσυστήματος. «Έχουμε πολλά να μάθουμε από χώρες όπως το Ισραήλ, γνωστό και ως« Startup Nation », έτσι μπορούμε με τη σειρά του να διασφαλίσουμε ότι τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται από κυπριακές νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τη διεθνή αγορά και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, αποδίδοντας σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τη χώρα », τόνισε.

(CNA)

Source