Τα ορφανά παιδιά υπό κρατική επίβλεψη αποκτούν ένα νέο σπίτι: “Child Love Home”

Η Κυπριακή Διοίκηση Ιδρυμάτων μεταβιβάζει μια εγκατάσταση που χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο ψυχαγωγίας “για μη θεμελιώδεις σκοπούς” στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να οικοδομήσει ένα “Σπίτι Αγάπης Παιδιού”.

Η εγκατάσταση θα είναι ένα νέο σπίτι για ορφανά υπό κρατική εποπτεία.

Η Evkaf, που έληξε στην υπόθεση “take back” που συνεχίζεται από το 2013, έδωσε εισόδημα 18 εκατομμυρίων TL και έφτασε στο στάδιο της μίσθωσης της εγκατάστασης για ένα “συμβολικό” ποσό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη Διοίκηση Ιδρυμάτων σήμερα το πρωί σχετικά με τη μεταφορά της εγκατάστασης.

Στη συνάντηση Διευθυντής Διοίκησης Ιδρυμάτων Ahimbrahim Benter, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κοράλ ΆσαμανAydan Başkurt, Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και İçim Kavuklu, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Tangül Çağıner.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, μετά την υπογραφή των υπογραφών, άνοιξε το δρόμο για το Υπουργείο να εκτελέσει τα έργα εντός της εγκατάστασης μέχρι το τέλος της υπόθεσης ζήλου και τη μεταφορά της εγκατάστασης αμέσως μετά τη λήξη της υπόθεσης.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση που αποτελείται από 7 στρέμματα γης, 2 μεγάλα κτίρια, 12 μπανγκαλόου και μια πισίνα που ανήκει στην “Επιτροπή Τζαμιών του χωριού Hamitköy” θα μετατραπεί σε κοινωνική εγκατάσταση για παιδιά υπό την αιγίδα του κράτους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΡΥΜΑ TANGÜL ÇAĞINER

Σύμφωνα με τη δήλωση των ιδρυμάτων, οι επισκευές και οι προετοιμασίες των κτιρίων θα πραγματοποιηθούν από πολλούς φιλάνθρωπους, ιδίως το «Ίδρυμα Tangül Çağıner».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΙΔΡΥΜΑ» ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στη γραπτή δήλωση της Κυπριακής Διοίκησης Ιδρυμάτων σχετικά με το θέμα, αναφέρεται ότι άνοιξε υπόθεση εκδίωξης για το ακίνητο το 2013 και το δικαστήριο αποφάσισε να «απελευθερώσει» το 2019.

Στη δήλωση, δηλώθηκε ότι το ακίνητο, του οποίου η υπόθεση zilliyet συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο εγγύς μέλλον, θα ενοικιαστεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 10 χρόνια προκειμένου να χτιστεί ένα «Παιδικό Σπίτι Αγάπης» και δηλώθηκε ότι το συμβόλαιο σχεδιάζεται να αυξηθεί σε 30 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης από το Υπουργείο.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ «ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ»… «ΣΥΜΒΟΛΗ 18 ΜΙΛΩΝ TL»

Η δήλωση συνεχίστηκε ως εξής:

“Η Διοίκηση Ιδρυμάτων παραιτήθηκε από το εισόδημά της από 600 χιλιάδες TL ετησίως και 18 εκατομμύρια TL σε 30 χρόνια λόγω αυτής της μεγάλης χρήσης και το ενοικίασε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για συμβολική τιμή 3 χιλιάδων TL ετησίως.”

“ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ”

Δηλώθηκε ότι η παράδοση με το κλειδί στο χέρι δεν θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος της υπόθεσης ιδιοκτησίας σχετικά με το ακίνητο με την εν λόγω μίσθωση, και δηλώθηκε ότι “Μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Υπουργείο θα είναι σε θέση να εκτελέσει τις εργασίες σχεδιασμού του έργου”.

.Source