Τα σημεία δειγματοληψίας αυξήθηκαν, δωρεάν γρήγορες δοκιμές σε 70 περιοχές (Πίνακας)

Τα δωρεάν προγράμματα διαλογής συνεχίζονται με ταχεία δοκιμή αντιγόνου πληθυσμού του γενικού πληθυσμού և με συνεχή παρακολούθηση της κοινότητας և στο χώρο εργασίας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των εταιρειών που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι εργοδότες στις εταιρείες, καθώς και οι προϊστάμενοι τμημάτων / υπηρεσιών του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα, υποχρεούνται να συντονίζουν, ως εργαζόμενοι περάστε μια γρήγορη δοκιμή.

· Εταιρείες / υπηρεσίες που απασχολούν έως 3 άτομα, έλεγχος όλων των εργαζομένων.

· Εταιρείες / υπηρεσίες που απασχολούν 4 έως 10 άτομα, ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται σε τουλάχιστον 4 υπαλλήλους.

· Οι εταιρείες / υπηρεσίες που απασχολούν περισσότερα από 11 άτομα πρέπει να ελέγχονται από τουλάχιστον 5 άτομα ή 30% των εργαζομένων, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμμετέχουν αυτοαπασχολούμενοι, όπως εκείνοι που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί և (ή) είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ηλικιωμένων ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή των αυτοαπασχολούμενων.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι δάσκαλοι και το σχολικό προσωπικό, χωρίς εξαίρεση, πρέπει να υποβάλλονται σε εβδομαδιαία ταχεία δοκιμή αντιγόνου. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος.

Οι εργαζόμενοι μπορούν στη συνέχεια να έρθουν σε σημεία δειγματοληψίας σε όλες τις πολιτείες σύμφωνα με ένα σχέδιο που εκπονήθηκε από τον εργοδότη / τον επόπτη. Σήμερα, Σάββατο, 17 Απριλίου, οι μονάδες δειγματοληψίας θα βρίσκονται στα ακόλουθα μέρη:

ΔΟΚΙΜΗ:

Source