Τα σχέδια σχετικά με την αναστολή του επιδόματος HP δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα

Τα σχέδια νόμων που ρυθμίζουν την αναστολή των επιδομάτων διαβίωσης δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων για περίοδο τεσσάρων μηνών δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα και παρουσιάστηκαν στο κοινό.