ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ

Αναφέρθηκε ότι οι τελικές αποφάσεις σχετικά με το εάν θα χαλαρώσουν ορισμένα μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη της εξάπλωσης της επιδημίας Covid-19 στη Νότια Κύπρο θα ληφθούν την Πέμπτη.